Атестація атестація

Атестація

Атестація педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладівнезалежно від підпорядкування, типів і форм власності, є обов’язковою і здійснюється, як правило, один раз на п’ять років. Це визначення відповідності працівників займаній посаді, рівню кваліфікації.

Відповідно до п. 1.2. Типового положення про атестацію педагогічних працівників атестація – це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання.

Однією з форм узагальнення досвіду викладача, майстра виробничого навчання, вихователя гуртожитку є його опис (портфоліо, творче досьє, творчий звіт тощо). Портфоліо педагога (творчий звіт, опис досвіду) має містити результати роботи претендента за міжатестаційний період.

Портфоліо – це кейс, в якому зібрані та систематизовані всі напрацювання за міжатестаційний період з усіх напрямків діяльності педагогічного працівника. Тобто, портфоліо є способом фіксації, нагромадження й оцінки індивідуальних досягнень викладача чи майстра виробничого навчання за певний проміжок часу.

Структура портфоліо педагогічного працівника ДНЗ «Барський ПБЛ» до атестації представляє собою своєрідний орієнтир всіх можливих видів активності педагога. Дане портфоліо складається з двох частин – файлової папки «документи» та мультимедійної презентації, котрі включають такі розділи:

І. Загальні відомості про педагогічного працівника.

ІІ. Навчально-методична діяльність педагогічного працівника.

ІІІ. Навчально-матеріальна база предмету.

ІV. Результати педагогічної діяльності.

 

Вимоги до оформлення портфоліо:

– систематичність і регулярність самомоніторингу;

– структуризація матеріалів, логічність і лаконічність всіх письмових пояснень;

– акуратність і естетичність оформлення;

– цілісність, тематична завершеність представлених матеріалів;

– наочність і обґрунтованість презентації.

Кожен розділ має свої підрозділи відповідно до специфіки, стажу роботи та участі педагогічного працівника в роботі навчального закладу.

Файлову папку «документи» педагоги ліцею наповнюють матеріалами протягом міжатестаційного періоду.

На засіданні атестаційної комісії викладачі і майстри виробничого навчання представляють свої досягнення членами атестаційної комісії, доводять свою відповідність певному кваліфікаційному рівню за допомогою мультимедійної презентації, що дає можливість унаочнити інформацію про напрацювання та результати за міжатестаційний період.

 

План заходів з організації та проведення атестації

№з/п

Етапи роботи

Зміст

Місяць проведення

Відповідальні

1

Підготовчий етап

 1.Уточнення списку педагогів на атестацію у 2018 /2019   н. р.

2.Розробка плану роботи атестаційної комісії

Вересень

Методист

2

Організаційний етап

1.Затвердження складу атестаційної комісії.

2.Затвердження списку педагогів, які атестуватимуться у навчальному році.

Вересень-жовтень

Голова АК

3

Вивчення рівня професіоналізму

1. Відвідування уроків, позакласних заходів.

2. Проведення вимірів навчальних досягнень учнів, аналіз результативності роботи вчителя в міжатестаційний період.

3. Анкетування колег, учнів, батьків.

4.Участь у роботі з підготовки та проведення педрад, методичних семінарів. Участь у роботі МК

Листопад-березень

Члени атестаційної комісії

4

Завершальний етап

1. Оформлення атестаційних документів.

2.Засідання атестаційної комісії.

 3.Підготовка наказу, звіту за підсумками атестації.

4. Підготовка матеріалів на засідання обласної  АК

Січень-

квітень

Голова АК

Секретар АК