1 група

Алгебра і початки аналізу (підручник Г. П Бевз, В. Г. Бевз «Математика: Алгебра і початки аналізу та геометрія ». Рівень стандарту, 11 клас.Київ: Видавничий дім «Основа», 2019 рік) http://shkola.in.ua/1123-matematyka-11-klas-bevz-2019.html

Тема: «Логарифмічна функція»

1. Розв’язування логарифмічних рівнянь Д.з. № 155, 159, 161.https://www.youtube.com/watch?v=Y-tpH-7G3rc

2. Розв’язування логарифмічних нерівностей. Д.з. № 163, 166, 178.https://www.youtube.com/watch?v=iCpv5HOlWzg

3. Домашня контрольна робота http://zno.academia.in.ua/mod/book/tool/print/index.php?id=3231

Завдання на 12 балів

1) Розв'яжіть рівняння (8 балів):

Українська мова

Тема: Особливості кличного відмінка. Д. з. § 59-60, завд. 7. стор. 178

Тема: Суперечка як вид комунікації. Д. з. § 55-56, завд. 4. стор. 189

Тема: Правила ведення суперечки. Д. з. § 59-60, завд. 7. стор. 189

Тема: Аргументи і докази. Д. з. § 61-62, завд. 7. стор. 193

Тема: Полемічні прийоми. Д. з. § 63-64, завд. 1. стор. 194

Тема: Мистецтво відповідати на запитання. Д. з. § 63-64, завд. 7. стор. 201

Українська література

Тема: Леся Українка. Життєвий і творчий шлях. Драматична спадщина.

 1. Символічний образ, мрії у вірші «Мріє, не зрадь!..» Д/з: ст. 216-217, виразне читання вірша
 2. Драма-феєрія «Лісова пісня». Д/з: Скласти план за змістом, ст. 221-224
 3. Мати Лукаша і Килина - антиподи Мавки. Д/з: Порівняти образи Мавки і Килини, ст. 227-228
 4. Почуття кохання Мавки і Лукаша – розквіт творчих сил. Д/з: Вивчити останній монолог Мавки, ст. 226-227
 5. Природа і людина в творі. Д/з: ст. 224-226
 6. Конфлікт у творі: дійсність та мрія. Д/з: Підготувати повідомлення «У чому бачить сенс свого життя Мавка, а в чому – Лукаш?»

Зарубіжна література

 Тема: Милорад Павич. Риси постмодернізму в його творчості. Завдання: Скласти хронологічну таблицю.

 Тема: Оповідання «Дамаскин». Завдання: Прочитати оповідання.

 Тема: П. Зюскінд «Запахи» Завдання: Прочитати твір.

Історія України (підручник "Новітня історія України" 10кл.) https://pick.net.ua/ru/10-class/229-novitnia-istoriia-ukrainy)

Тема: Державний статус УСРР. Утвоення СРСР. Д. з. §12 http://zno.academia.in.ua/mod/book/tool/print/index.php?id=3532&chapterid=1238

Тема: Антибільшовицький повстанський рух. Голод 1921-22рр. Д. з. §13,14

https://www.youtube.com/watch?v=-0VP-6fhbWU

Тема: Політика коренизації. Згортання НЕПУ і перехід до дерективної економіки. Д. з. §15 https://zno.genix.space/post/39/

 

Всесвітня історія 

Тема: Основні напрямки науково – технічної революції в другій половині XX ст. Завдання: опрацювати відповідний матеріал підручника.

Тема : Наукові відкриття, поява нових галузей науки, високих технологій. Інтеграція науки і виробництва. Завдання: опрацювати відповідний матеріал підручника.

Тема: Зміни в соціальній структурі суспільства, якості життя людей провідних країн світу та країн, що розвиваються. Завдання: опрацювати відповідний матеріал підручника.

Громадянська освіта

Тема: Міжнародні Відносини та міжнародне право. Завдання: скласти таблицю «Керівні органи ЄС»

Тема: Європейське та світове співробітництво. Завдання: Ви – Генеральний секретар НАТО. Сплануйте роботу організації на майбутні 5 років. Обгрунтуйте свою думку.

Тема: Становище України в Європі і світі. Завдання: Створити проект «Україна XXIст. в «європейському домі».

Тема: Співпраця з міжнародними організаціями. Завдання: Написати твір – роздум «Україна є членом міжнародних європейських організацій: перспективи співпраці»

Тема: Європейський вибір України. Завдання: написати твір – есе за темою « Чи може Україна стати членом НАТО? Чи потрібно це УКРАЇНІ?»

Тема: Виклики сучасного світу Завдання: підготуватися до захисту проекту «Україна XXIст. в європейському домі».

Англійська мова

Тема: Сучасний туризм. Екотуризм. Розвиток усного мовлення. Д. з. Вивчити діалоги. https://www.youtube.com/watch?v=FJrRiVjeOMc

Тема: Англомовні вивіски, таблички, дороговкази. Пошукова робота учнів. Знайти і записати у зошит або надіслати 10 англомовних зразків.

Тема: Підсумковий урок. Переглянути відео та написати власне висловлювання на тему: «I’m thinking about travelling to…» https://www.youtube.com/watch?v=VfG7A3ASblU

 

Німецька мова

Тема: Граматика. Partizip II-(повторення). Завдання: вивчити конспект по зошиту

Виконання письмових вправ. Завдання: по зразку конспекту скласти 10 речень на німецькі мові (Partizip II)

Фізика (підручник Бар’яхтар Фізика,11 клас. Харків. 2019)

Тема: Постійний електричний струм.

 1. Умови виникнення електричного струму. §1,контрольні запитання на ст. 8. 
 2. Електричні кола з послідовним і паралельним з’єднанням. §2, задача № 4,ст.13.
 3. Задачі № 5, 6, 7, ст. 13 в підручнику.
 4. Робота і потужність електричного струму. § 3, задачі №№ 1, 3, 4.
 5. Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола. § 4, № 5, стор. 21, 1,2 на ст. 22.

Хімія (підручник Попель П. П. Хімія, 11 клас, Київ. 2019)

Тема: Періодичний закон. Електронна будова атома

1)    Стан електронів в атомі: s-, p-, d-, f- електрони, особливості орбіта лей, їх місткість щодо кількості вміщених електронів (s-орбіталь – 2 електрони, p-орбіталь – 6 електронів, d-орбіталь – 10 електронів, f-орбіталь – 14 електронів;

2)    Енергія електронів, послідовність заповнення електронних рівнів;

3)    Електронна будова атомів, наприклад , атома нітрогену14 7N: 1S22S22P3;

4)    Електронна будова атомів і класифікація елементів;

5)    Валентність елементів, її зв'язок із електронною будовою атома;

6)    Збуджений стан атома, валентні стани елементів.

7)    Ступені окиснення елементів, зокрема елементів ІІ періоду.

Домашнє завдання: 

§2, §3, вправи №№ 12 – 22; №№ 23, 25, 29.

Географія

Китай. Особливості розселення, демографічна політика і трудові ресурси. Економічна політика в країні. Галузева структура господарства, галузі міжнародної спеціалізації. Зовнішні економічні відносини.

Японія. ЕГП. Населення. Галузева і територіальна структура господарства. Спеціалізація країни в світовому господарстві. Зовнішньоекономічні зв’язки.

Індія. Культурно-історичні особливості країни. Природні умови і ресурси. Розміщення населення і господарства. Роль країни в регіоні та в світі.

Д. з. Пройти онлайн тестування за ссилкою https://online.seterra.com/uk/vgp/3167 «Країни Азії», скріншот результату відправити викладачу.

Технологія лицювальних робіт (підручник Г.М. Добровольський)

Тема: Розчини і декоративні мозаїчні суміші. Влаштування мозаічних підлог. ст. 253-259

Тема: Дефект поверхонь, які облицьовані плитками. Правила охорони праці на будівельному майданчику. ст.13-14