20 група

20 група

Українська мова (Авраменко О. Українська мова (рівень стандарту): підруч. для 10 кл. 2018 р.)

Тема №1. Параграф 42. Написання слів іншомовного походження. Правило «дев’ятки». Д.з. №5, №7. https://www.youtube.com/watch?v=u_2AI_A8d08

Тема №2. Параграф 43. Складні випадки написання прізвищ. Д.з. №3 та №7(б). https://subject.com.ua/textbook/mova/10klas_3/41.html

Тема №3 Параграф 44-45. Складні випадки написання географічних назв. Д.з. №4, №5. https://www.youtube.com/watch?v=DrFAbrswXvE

Українська література (Авраменко О. Українська література (рівень стандарту): підруч. для 10 кл. 2018 р.)

Тема №1 Значення літературно-художньої спадщини В. Винниченка. Самостійно знайти матеріал та законспектувати. http://lib.pnpu.edu.ua/novyny/1307-literaturna-spadschina-volodimira-vinnichenka

Тема №2 Література рідного краю. Д.з. Повідомлення про творчість одного із поетів-земляків. Вивчити одну поезію напам’ять. http://abetka.ukrlife.org/virshi_dytynstva7.html

Зарубіжна література

Тема: Паоло Коельйо. Значення творчості для сучасності. Звдання: Скласти хронологічну таблицю життя письменника

Тема: «Алхімік». Поняття «Своя доля», «призначення» «мрія душі». Завдання: Прочитати твір «Алхімік».

Тема: МотивиТ і образи світової культури у творі. Ознаки роману – притчі. Завдання: Визначити взаємодію різних видів мистецтва (кіно, література, комп’ютерні технології), письмово в зошиті.

Фізика (підручник В. Г. Бар’яхтар, Ф. Я. Божинова. Фізика 10 кл. академічний рівень. Харків видавництво Ранок. 2010р.)

Тема: Рух тіла під дією кількох сил. Рівновага тіл. Момент сили. Умова рівноваги тіла, що має вісь обертання

МСП (підручник "Захист Вітчизни" Герасимів, Пашко, Фука, Щирба 10 кл. 2018) 

https://pidruchnyk.com.ua/409-zahist-vtchizni-dlya-hlopcv-gerasimv-pashko-fuka-schirba-10-klas.html

Тема: Спостереження і контроль. Об'єкти, сили і засоби спостереження і контролю. Д. з. §33 ст. 255

Тема: Прилади радіоційної, хімічної розвитки і дозиметричного контролю. Д. з. §34 ст. 229

Граічні редактори

Тема: Редактор для обробки фотозображень. Інтерфейс програми. ст 24-30, вивчити інтерейс програми.

Тема: Панель інсрументів Adobe Photoshop. ст. 30-33 https://sites.google.com/view/distance-informatics-10/модуль-графічний-дизайн/растрова-графіка/урок-8

Тема: Основні інструменти для малювання. Інструменти виділення. Концепція побудови пошарового зображення. https://sites.google.com/view/distance-informatics-10//модуль-графічний-дизайн/растрова-графіка/урок-9-10

Тема: Робота з текстом. Робота з векторними елементами.https://sites.google.com/view/distance-informatics-10//модуль-графічний-дизайн/растрова-графіка/урок-12

 

Основи роботи в Інтернет http://lib.mdpu.org.ua/e-book/oi/lection.htm

Тема: Отримання та відправлення електронних повідомлень. Д. з. Виконати практичне завдання.

 http://oblpto.in.ua/images/docum/Забезпечення_підручниками/підручник%20з%20предмету%20Основи%20%20роботи%20Інтернет.pdf

Алгебра і початки аналізу  (підручник О. І. Істер «Математика: Алгебра і початки аналізу та геометрія ». Рівень стандарту, 10 клас. Київ: Видавничий дім «Генеза», 2018 рік) https://pick.net.ua/uk/10-class/2253-matematyka

Тема: Найпростіші тригонометричні рівняння і нерівності. Д.з. №16.10, 16.12, 16.20.   https://www.youtube.com/watch?v=IiBOIgb7uHI

   

 http://zno.academia.in.ua/mod/book/tool/print/index.php?id=3220

 Виробниче навчання

Тема: Побудова діаграм в ЕТ. Редагування та форматування елементів діаграми 

Теоретичнівідомості

В Excel є можливістьграфічногопредставленняданих у виглядідіаграм. Діаграмипов’язані з даними листа, на основіяких вони створені і змінюютьсякожен раз, коли змінюютьсядані на листі. Можнастворитидіаграмувкладенуабо на окремомулисті.

Для створеннядіаграмислідвиділитикомірки, якімістятьдані, щомають бути на діаграмі. Якщонеобхідно, щоб в діаграмібуливідображеніназвирядків і стовпців, їхтакожслідвиділити. Якщозадається 2 діапазониданих, то робитьсяце, утримуючиклавішуCtrl. Потімскористатись командами Вставка →  Діаграмаабонатиснути кнопку Майстердіаграм і слідуватийогоінструкціям.

Готовідіаграмипіддаються повторному редагуванню та форматуванню. Отже, якщо до створеноїдіаграминеобхідно внести  певні зміни, не завждидоцільноперероблятиїїповністю.

Для змінидіапазонакомірок, щовикористовуються для створеннядіаграмислід:

 1. Вибратипотрібнудіаграму;
 2. Вибрати команду Выбрать данные на стрічці Робота з діаграмами;

На робочомулистівибратикомірки, щомістятьдані, якіповинніз’явитися на діаграмі;

Щобдодати текст до діаграми:

 1. Вибратипотрібнудіаграму;
 2. Натиснути кнопку Надпись на стрічці Робота з диаграммами;
 3. Виділити область для розміщення текста і ввести необхідний текст;
 4. Щобпочатиновий рядок в надписі, натиснути ENTER. По закінченню — ESC абоклацнутимишею за межами надпису.

Для зміни типу діаграми:

 1. Вибратипотрібнудіаграму;
 2. Вконтекстному меню вибрати пункт Тип диаграммы;
 3. На закладціСтандартныеабо Нестандартные вибратинеобхідний тип.

Текст в діаграміформатується так само, як і будь-якийінший текст. Йогослідвибрати, а потімскористатись кнопками на стрічці Главная.

Для зміникольору, візерунку, ліній і рамок на діаграмі:

 1. Встановитипокажчикмиші на потрібнийелемент і двічінатиснути кнопку миші .
 2. Вибратипотрібну закладку (Градиентная, Текстура, Узор) і вибративідповідніпараметри.

Практичнезавдання №1

1. ЗавантажтетабличнийпроцессорExcel.

2.  Створітьтаблицюнаступногозмісту.

3. Введіть текстові і числові дані в таблицю, обчисліть обсяг продажу за півріччя, відформатуйте таблицю.

4. Зберегти книгу Excel під вашим прізвищем в папці своєї групи.

5. Виділіть потрібний діапазон і створіть діаграму по продажу за січень (розмістіть її на окремому листі ).

6. Створіть так само на окремих листах діаграми за іншімісяці та за півріччя.

7. Подивіться, як буде виглядатидіаграма при друкуванні.

8. Перевіртерезультатисвоєїроботи та покажіть роботу викладачу.

Практичнезавдання № 2

1. Створіть й заповніть такутаблицю:

   

2. Обчислитиприбутокзавідділами, всьогопо магазину за кожен день та загальний.

3. Створити (на окремих листах) діаграму по продажу в відділінакопичувачі FDD, за тиждень (кругова — об’ємнийваріантрозрізаноїкруговоїдіаграми)

4. Аналогічностворититакідіаграми по продажу в іншихвідділах:

 1. Витратніматеріали - графік
 2. оперативна пам'ять - пелюсткова
 3. кишені для HDD - гістограма
 4. HDD –кільцева

5. Аналогічно створититакідіаграми по продажу:

 1. Всього за відділами (циліндрична)
 2. Всього по магазину (з областями)

6. Змінититипиидіаграм:

 1. витратні мат-ли – графік→ на циліндричну
 2. оперативна пам'ять – пелюсткова→ з областями
 3. кишені для HDD – гістограма→ кільцева
 4. HDD – кільцева→ графік
 5. всього за відділами – циліндрична → гістограма
 6. всього по магазину - з областями → пелюсткова

7. Змінитиіншіпараметриякомогабільшоїкількостідіаграм.

8. Зберегти книгу Excelпід вашим прізвищем і надіслати викладачу.

Тема:    Введення та редагування даних різного типу.  Автозаповнення. Копіювання, переміщення, вилучення, форматування таблиці. 

 Практичнезавдання 

А) Повторення правил техніки безпеки та охорони праці. 

Б) Включення ПК → Запуск Microsoft Ecxel → 

Аркуш 1 → Створити таблицю → виконати обчислення та заливку комірок. 

В) Аркуш 2: 

Способом автозаповнення ввести в стовпчик А значення від 1 до 25. 

Д) Зберегти виконане завдання до своєї папки з ім'ям «Ecxel, практична 2». 

Аркуш 3:Розробити таблицю для розрахунку квадратів та кубів для чисел від 1 до 25, скористатись автозаповненням таблиці. 

Указівка: Піднесення числа до квадрата (куба) в іншій клітинці 

 1. Клацніть клітинку та введіть номер, який потрібно квадрат.
 2. Виберіть іншу пусту клітинку на аркуші.
 3. Тип = N ^ 2 на пусту клітинку, де N – це посилання на клітинку, яка містить числове значення, які потрібно квадрат. Наприклад, щоб відобразити квадрат значення у клітинці A1 у клітинку B1, введіть= A1 ^ 2 у клітинці B1.
 4. Натисніть клавішу Enter, щоб побачити результат.

Домашнє завдання: Надрукувати в табл.процесорі Excel таблицю «Календар на 2020рік»