3 група

3 група

Алгебра і початки аналізу (підручник О. І. Істер «Математика: Алгебра і початки аналізу та геометрія ». Рівень стандарту, 10 клас. Київ: Видавничий дім «Генеза», 2018 рік)https://pick.net.ua/uk/10-class/2253-matematyka

 1. Формули додавання для тригонометричних фукцій. Д. з.  №13.18, 13.22, 13.32.https://www.youtube.com/watch?v=QwtxmA_J614
 1. Тригонометричні формули подвійного і половинного кута. Формули пониження степення. Д. з. №14.6, 14.22, 14.30.https://www.youtube.com/watch?v=Q9tSP6L-0i8
 1. Перетворення суми і різниці тригонометричних функцій на добуток. Д. з. №15.4, 15.16, 15.25.https://www.youtube.com/watch?v=I1OK3ZwW5xk
 1. Перетворення добутку тригонометричних функцій на суму Д. з. №15.12, 15.14, 15.33. 

  https://fizmat.7mile.net/algebra-10/15-formuly-sumy-riznytsi-odnoimennykh-tryhonometrychnykh-funktsii.htm

Геометрія

 1. Паралельність прямої і площини. Д. з.. № 4.17, 4.21, 4.28.https://vseosvita.ua/library/paralelnist-pramoi-i-plosini-uprostori-29173.html
 2. Паралельність площин. Д. з.. № 511,5.35, 5.40.https://studfile.net/preview/6830910/page:13/
 1. Домашня контрольна робота

  https://www.slideshare.net/YuraMarthuk/3-44819037  

  https://www.slideshare.net/YuraMarthuk/ss-44819155

Завдання на 12 балів

1)    Побудуйте графік функції у =sinх на проміжку [0; 2π] та знайдіть:

а) значення у, якщох = ;

б) значення х, якщо у = -1;

в) проміжок, де функція спадає. (1 бал)

2) Знайдіть область визначення функції . (1 бал)

3) Визначити парність (непарність) функції f(x) = х2 -cos2x +tg2х. (1 бал)

4) Знайдіть соsα, якщо sіnα = – 0,6 і π < α < . (1 бал)

5) Знайдіть значення виразу . (2 бали)

6) Спростіть вираз та обчисліть, якщо α = . (2 бали)

7) Точка О лежить між паралельними площинами α і β. Прямі а і b, які проходять через точку О, перетинають площину а в точках A1і B1, а площину β — в точках А2 і B2 відповідно. Знайдіть OB1, якщо А10 : А1А2 = 1 : 3, B1B2 = 15 см. (2 балів)

8)    У кубі ABCDA1B1C1D1 побудуйте переріз площиною, яка проходить через точки А, В, К, де точка К — середина ребра СС1. Знайдіть периметр перерізу, якщо ребро куба дорівнює 2 см. (2 балів)

Українська мова (Авраменко О. Українська мова (рівень стандарту): підруч. для 10 кл. 2018 р.)

Тема №1 Параграф 31 Зміни приголосних при збігові їх у процесі словотворення. Д.з. №3, №7. https://gramotiy.co.ua/pravopys/consonant/%C2%A7-18/

Тема №2 Параграф №32. Спрощення приголосних. Д. з. №3, №7. https://webpen.com.ua/pages/Pravopys_Pryholosnyh/Sproschnnia_v_prygoloshyh.html

Українська література (Авраменко О. Українська література (рівень стандарту): підруч. для 10 кл. 2018 р.)

Тема №1. І. Франко. Поема «Мойсей». Д. з. с 96-99, прочитати поему. https://www.youtube.com/watch?v=4XbKKNuph78

Тема №2. Проза І. Франка. Новела «Сойчине крило». Д. з. с 99-108, прочитати новелу. https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=3782

Зарубіжна література

Тема: Паоло Коельйо. Значення творчості для сучасності. Завдання: Скласти хронологічну таблицю життя письменника.

Тема: «Алхімік». Поняття «Своя доля», «призначення» «мрія душі». Завдання: Прочитати твір «Алхімік».

Тема: МотивиТ і образи світової культури у творі. Ознаки роману – притчі. Завдання: Визначити взаємодію різних видів мистецтва (кіно, література, комп’ютерні технології), письмово в зошиті.

Фізична культура

Тема: Спортивні ігри . Волейбол.

Комплекс вправ ранкової гімнастики. Історія волейболу. Дотримання правил безпеки життєдіяльності під час вивчення елементів волейболу та під час гри. Правила гри у волейбол.

https://24tv.ua/health/efektivna_rankova_zaryadka_golovi_pravila_ta_kompleks_vprav_n816799.

Самостійно ознайомитись із досягненнями українських волейболістів на міжнародній арені; характерними травмами волейболіста. https://sites.google.com/site/vidbivankasportivnagrazmacem/istoria-volejbolu

Ознайомитись із правилами гри у волейбол https://sites.google.com/site/vidbivankasportivnagrazmacem/pravila-volejbolu

Вправи на розвиток швидкості, спритності, витривалості; Пересування на майданчику з різних вихідних положень; різноманітні стрибкові вправи, вправи з предметами

Виконати прискорення з різних вихідних положень 5-10 метр, багатоскоки, згинання та розгинання рук в упорі лежачи від полу, переміщення в упорі лежачи вправо, вліво, по колу. Техніка виконання передач м’яча знизу та зверху в колі діаметром 3 метри. Пересування приставними кроками правим та лівим боком та зупинки.

 

Фізика ( підручник В. Г. Бар’яхтар, Ф. Я. Божинова. Фізика 10кл. академічний рівень. Харків видавництво Ранок. 2010р.)

Тема: Імпульс сили. Імпульс тіла. Ізольована система тіл. Д.з. § 31, 32.

Тема: Закон збереження імпульсу. Реактивний рух. Рух ракети як реактивний рух. Д.з. § 34, 35.

Технологія штукатурних робіт

Тема: Технологія виконня штукатурок: сграфіто, венеціанської. Завдання: А. С. Нікуліна ст. 190-200

Тема: Технологія виконання полімерцементних, акрілових, силіконових штуктурок. Завдання: підручник Є. К. Карапузов ст. 142-153

Матеріалознавство

Тема: «Властивості та марки штукатурних розчинових сумішей.»

Тема: «Властивості та застосування сухих штукатурних сумішей.»

Тема: «Зразкові склади вапняно -гіпсових, вапняно-глиняних, цементних, цементно-глиняних розчинових сумішей. Приготування розчинових сумішей»

Тема: «Органічні в’яжучі та матеріали. Бітумні, дьогтеві в’яжучі, їх властивості, призначення й застосування»

Тема: «Мастики, емульсії, пасти, їх види, способи призначення.»

Тема: «Загальні відомості про полімерні оздоблювальні матеріали. Походження полімерів: природні та штучні (синтетичні).»

Тема: «Наповнювачів для мастик. Порошкоподібні наповнювачі. Волокнисті наповнювачі».

Тема: «Загальні відомості про облицювальні вироби. Гіпсові й азбестоцементні листи.»

Тема: «Матеріали для наклеювання гіпсокартонних листів із декоративними шарами, панелей облицювальних на основі гіпсокартонних листів.»

Тема: «Уповільнювачі й прискорювачі тужавлення гіпсу. Технічні умови на облицювальні вироби й мастики.»

Домашнє завдання: Самостійно опрацювати вище перераховані теми по електронних посібниках за посиланнями на сайти:

http://bibliograph.com.ua/spravochnik-76/73.htm

http://bibliograph.com.ua/dom3-BETON/5.htm

https://www.studmed.ru/koshman-v-materaloznavstvo-dlya-shtukaturv-oblicyuvalnikv-mozayistv-malyarv_8f3abd77de3.html