8 група

8 група

Геометрія  (підручник О. І. Істер «Математика: Алгебра і початки аналізу та геометрія ». Рівень стандарту, 10 клас. Київ: Видавничий дім «Генеза», 2018 рік)

Тема 1. Перпендикуляр і похила. Теорема про три перпендикуляри Д. з. ст. 288-291 № 7.3, 7.9, 7.13, 7.27.

Тема 2. Двогранний кут. Перпендикулярність площин Д. з. ст. 298-301. № 8.10, 8.17, 8.27

Тема 3. Відстань у просторі Д. з. ст. 305-308. № 9.10, 9.14, 9.26.

Українська мова

Тема: Правопис префіксів. Правопис суфіксів. Д. з. § 35-36, завд. 7. ст. 112

Тема:  Вживання великої літери. Д. з. ⸹ 37-38, завд. 7. ст. 116

Тема: Правила перенесення слів із рядка в рядок. Д. з. § 39, завд. 7. ст. 121

Тема: Написання складних слів разом, окремо, з дефісом. Д. з. § 41, завд. 7. стор. 126

Тема: Написання слів іншомовного походження. Правило «дев’ятки». Д. з. § 42, завд. 7. ст. 131

Тема: Складні випадки написання прізвищ. Д. з. §43, завд. 7. ст. 137

Українська література

Тема: Життя і творчість О. Кобилянської. Автобіографічність новели «Фантазія-експромт». Д/з: Законспектувати біографію (ст. 157-161), прочитати новелу.

Тема:  Образ ліричної героїні в новелі «Фантазія-експромт». Д. з. Завд.9 (1), ст. 168.

Тема:  Образи жінок в новелі «Меланхолійний вальс». Д. з. Завд.9, ст. 168.

Тема:   Роль образу мелодії вальсу. Д. з. Завд.10, ст. 168.

Тема:  Життя і творчість Василя Стефаника. Новела «Камінний хрест». Д. з. Законспектувати біографію (ст. 169-173), прочитати новелу.

Тема: Драматизм конфлікту. Ідея єдності Івана Дідуха з рідною землею. Д. з. опрацювати ст. 175-177. Завд.8 (3), ст. 178.

Зарубіжна література

Тема: Модернізм як неокласична модель культури. Завдання: Написати реферат по темі « Модернізм»

Тема: Життєвий і творчий шлях Франца Кафки. Завдання: Скласти хронологічну таблицю.

Тема: Оповідання « Перевтілення». Особливості стилю письменника. Завдання: Прочитати оповідання «Перевтілення»

Тема: Грегор Замза та його родина. Завдання: Охарактеризувати образ Замзи (письмово).

Всесвітня історія

Тема: Корінний перелом у війні: Сталінська битва, битва під Ель – Аламейном, біля атолу Мсідуей. Завдання: опрацювати відповідний матеріал підручника

Тема: Особливості окупаційного руху та Руху опору на окупований територіях. Завдання: опрацювати відповідний матеріал підручника

Тема: Голокост. Завдання: написати реферат по темі «Голокост»

Громадянська освіта

Тема: Демократичне суспільство та його цінності.

  1. Виникнення демократії, її зміст та цінності. § 20, ст. 98
  2. Три гілки влади у демократичних країнах. § 21, ст. 102
  3. Роль та правовий статус політичних партій в Україні. § 22, ст. 105
  4. Поняття та функції громадянського суспільства. § 23, ст. 108 

Біологія (підручник Остапченко Л.І. Балан П.Г.  Біологія і екологія ( рівень стандарту) 10- 11 клас.  Київ "Генеза" 2019 р.)

Тема Спадковість і мінливість організмів. Повторити весь матеріал теми підготовка до написання контрольн6ої роботи.

Тема: Репродукція і розвиток. Репродукція як механізм забезпечення безперервності існування видів

Запитання для опрацювання. Що ми називаєм розмноженням? Назвати основні форми розмноження організмів? Привести приклади різних форм розмноження організмів. Дайте відповідь на запитання параграфа 1 підручника за яким працюємо

Фізика ( підручник В. Г. Бар’яхтар, Ф. Я. Божинова. Фізика 10кл. академічний рівень. Харків видавництво Ранок. 2010р.)

Тема: Імпульс сили. Імпульс тіла. Ізольована система тіл. Д.з. § 31, 32.

Тема: Закон збереження імпульсу. Реактивний рух. Рух ракети як реактивний рух. Д.з. § 34, 35.

Англійська мова

Тема: Видатні люди Великобританії. Робота з мікротекстами. Д/з: повідомлення про англомовних письменників або музикантів (1 на вибір).

Тема: Традиційні британські свята. Д/з: Власне висловлювання про свята весняного циклу в англомовних країнах.

Технологія столярних робіт

Тема: «Загальні поняття про механічну обробку деревини. Види обробки. Загальні відомості про складові частини верстатів.»

Тема: «Верстати для пиляння деревини та деревних матеріалів Стрічкопилкові верстати. Види столярних стрічкопилкових верстатів: столярні, лобзикові верстати.»

Тема: «Криглопилкові верстати. Моделі типових криглопилкових верстатів. Пили круглі.»

Тема: «Налагодження верстатів. Експлуатація верстатів.»

Тема: «Стругальні верстати. Класифікація стругальних верстатів. Фугувальні та рейсмусові верстати»

Тема: «Ножі. Призначення ножів, їх конструкція»

Домашнє завдання: Самостійно опрацювати вище перераховані теми по електронних посібниках за посиланнями на сайти:

http://bibliograph.com.ua/spravochnik-21/23.htm

http://bibliograph.com.ua/spravochnik-47/4.htm

Основи захисту Вітчизни

Тема: «Призначення та бойові властивості автоматів. Підготовка автомата до стрільби.» https://pidruchnyk.com.ua/1149-zahyst-vitchyzny-10-klas-gnatyuk.html ст. 109-115

Тема: «Заходи безпеки при поводженні зі зброєю. Порядок неповного розбирання і складання та обслуговування.» https://pidruchnyk.com.ua/1149-zahyst-vitchyzny-10-klas-gnatyuk.html ст.120; 116-117

Тема: «Основні риси загальновійськового бою. Індивідуальні дії солдата та взаємодії у складі двійок, груп» https://pidruchnyk.com.ua/1149-zahyst-vitchyzny-10-klas-gnatyuk.html ст. 133-152

Домашнє завдання: Електронний підручник «Захист Вітчизни (Гнатюк) 10 клас» за посиланням