ЗНО

Законодавство
з охорони дитинства

Основні міжнародні правові акти, які регламентують права дитини

 • —        Декларація прав дитини
 • —        Конвенція ООН про права дитини
 • —        Європейська конвенція про усиновлення дітей (переглянута)
 • —        Конвенція про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей
 • —        Конвенція про юрисдикцію, право, що застосовується, визнання, виконання та співробітництво щодо батьківської відповідальності та заходів захисту дітей
 • —        Європейська конвенція про здійснення прав дітей
 • —        Конвенція про заборону та негайні заходи щодо ліквідації найгірших форм дитячої праці №182

Права дитини, що закріплені у вітчизняному законодавстві

 • —        КонституціяУкраїни
 • —        Сімейний кодекс України
 • —        Цивільний кодекс України
 • —        Цивільний процесуальний кодекс України
 • —        Кримінальний кодекс України
 • —        Кодекс України про адміністративні правопорушення (ст. 1-212-20)
 • —        Кодекс законів про працюУкраїни
 • —        Закон України „Про охорону дитинства” від 26.04.2001 року
 • —        Закон України „Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні” від 23.03.2000 року
 • —        Закон України „Основи Законодавства України про охорону здоров’я” від 19.12.1992 р.
 • —        Закон України „Про соціальну роботу з дітьми та молоддю” від 21.06.2001 року.
 • —        Закон України „Про громадянство України” від 18.01.2001 року.
 • —        Закон України „Про дошкільну освіту” від 20.12.2001 року.
 • —        Закон України „Про загальну середню освіту” від 13.05.1999 року.
 • —        Закон України „Про позашкільну освіту” від 20.12.2001 року.
 • —        Закон України „Про об’єднання громадян” від 16.06.1992 року.
 • —        Закон України „Про молодіжні та дитячі громадські організації” від 01.12.1998 року.
 • —        Закон України „Про  рекламу” від 18.11.1997року.
 • —        Закон України „Про  доступ до публічної інформації” від 14.05.2013 року.
 • УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 312/20131 ЧЕРВНЯ 2013

—        Про  додаткові заходи і забезпечення гарантій реалізації прав та законних інтересів дітей

 

 • —        УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 609/201222 ЖОВТНЯ 2012     
 •      Про Національну стратегію профілактики соціального сирітства на період до 2020 року
 • —        УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 1163/201116 ГРУДНЯ 2011
 • —        Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні
 • —        УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 812/201111 СЕРПНЯ 2011
 •       Про Уповноваженого Президента України з прав дитини
 • —        УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 411/20085 ТРАВНЯ 2008

—        Про заходи щодо забезпечення захисту прав і законних інтересів дітей

 

 • —        Наказ МОНУ № 59 від 01.02.10 року  Про вжиття заходів щодо запобігання насильству над дітьми
 • —        Наказ МОНУ України № 631 від 23.08.2006 р. Про вжиття вичерпних заходів, спрямованих на дотримання законодавства, щодо захисту прав неповнолітніх”
 • —        Положення про психологічну службу системи освіти України (затверджено наказ  Міністерства освіти України 03.05.99 № 127 (у редакції наказу Міністерства  освіти і науки України від 02.07.2009 №  616 . Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23.07.2009 за № 687/16703 )
 • —        Етичний кодекс психолога (прийнятий на І Установчому з'їзді Товариства психологів України 18 грудня 1990 р.)

Законодавство України щодо соціального захисту дітей, які потребують особливої уваги.

 

 • —        Постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.2012 № 706 "Про затвердження Державної цільової програми "Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів" на період до 2020 року"
 • —        Постанова КМУ від 21.08.2013 №607 "Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами"
 • —        Лист МОН України від 08.08.2013 № 1/9-539 «Про організаційно-методичні засади забезпечення права на освіту дітям з особливими освітніми потребами"
 • —        Наказ МОН України 23.07.2013 №1034 "Про затвердження заході вщод овпровадження інклюзивного навчання в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2015 року"
 • —        Наказ МОН України від 14.06.2013 № 768 "Про затвердження плану заходів, щодо забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі дітей-інвалідів"
 • —        Наказ МОН від 01.10.2010. №912 «Про затвердження Концепції розвитку інклюзивного навчання»

—     Положення про психологічну службу системи освіти України (ЗАТверджено наказ  Міністерства освіти України 03.05.99 № 127 (у редакції наказу Міністерства  освіти і науки України від 02.07.2009 №  616 . Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23.07.2009 за № 687/16703 )

ЕТИЧНИЙ КОДЕКС ПСИХОЛОГА (прийнятий на І установчому з'їзді товариства психологів України 18 грудня 1990 р.)

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/n0076323-11

http://www.president.gov.ua/content/upd_zakonodavstvo.html

 

 

ЗНО

Детальніше: ЗНО