Кваліфікаційні вимоги до майстра

  • Друк

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник Міністра освіти України

В.О.Зайчук

07 травня 1993 року № 1/9-51

 

Кваліфікаційні вимоги

до майстрів виробничого навчання професійних навчальних закладів

та оплату їх праці за відповідними тарифними розрядами

 Майстер виробничого навчання з оплатою праціпо 9 тарифному розряду

Середня спеціальна або вища освіта за фахом. Рівень робітничої кваліфікації не нижче встановленого навчальним планом для випускника профтехучилища з відповідної професії. Відповідає етичним культурним, вимогам до педагогічних працівників. Забезпечує підготовку кваліфікованих конкурентноспроможних робітників. Сумлінно виконує функціональні обов'язки майстра виробничого навчання.

 

Майстер виробничого навчання з оплатою праці по 10 тарифному розряду

 Відповідає вимогам до майстра виробничого навчання з оплатою праці по 9 тарифному розряду. Рівень робітничої кваліфікації вище встановленого навчальним планом для випускників професійного навчального закладу. Володіє сучасними формами, методами професійного навчання та використовує їх в роботі. Компетентно вирішує завдання комплексного забезпечення навчально-виробничого процесу. Досягає хороших результатів праці, що підтверджується тематичними перевірками адміністрації навчального закладу та поетапною атестацією учнів. .Не менше 10 відсотків випускників опановують вищий рівень кваліфікації, ніж передбачений навчальним планом. Стаж роботи в навчальному закладі не менше року, або на виробництві за відповідним фахом не менше 3-х років.

 

Майстер виробничого навчання з оплатою праці по 11 тарифному розряду

 Відповідає вимогам до майстра виробничого навчання з оплатою праці по 10 тарифному розряду. Забезпечує підготовку кваліфікованих і конкурентоспроможних робітників з розвиненим технологічним мислення. Добре володіє та систематично використовує в роботі прогресивні форми, методи професійного навчання. Досягає високої результативності праці, що підтверджується перевірочними роботами адміністрації навчального закладу та поетапною атестацією учнів. Більше 20 відсотків випускників опановують вищий рівень кваліфікації, ніж передбачений навчальним планом. Має високі результати в створенні сучасних умов виробничого навчання учнів. Відзначається технічною грамотністю та технологічною культурою і прищеплює ці якості учням. Вносить вагомий вклад у методичне забезпечення виробничою навчання та методичну роботу. Систематично працює над оновленням своїх професійних знань та умінь. Стаж роботи в навчальному закладі не менше 3-х років, або на виробництві за відповідним фахом не менше 5-ти років.

 

Майстер виробничого навчання з оплатою праці по 12 тарифному розряду

 Відповідає вимогам до майстра виробничого навчання з оплатою праці по 11 тарифному розряду. Має високу професійну кваліфікацію 5 і більший кваліфікаційний розряд, І клас, вищу категорію. Досягає високої результативності праці. Випускники відзначаються високою професійною майстерністю, технічною грамотністю, технологічною культурою та сумлінним становленням до праці. В роботі використовує інноваційні технології професійної освіти. Має власні ефективні методики та форми виробничого навчання, які використовуються в навчальних закладах регіону, країни. Є автором ефективних методичних розробок, посібників, підручників. Стаж роботи в навчальному закладі не менше 5-ти років.