навчальні проекти навчальні проекти

Науково-методична робота

Керівник проекту викладач з правознавства

Білоус Ольга Геннадіївна

Опис  проекту  "Моя держава – Україна" 

           Із усієї сукупності знань, що їх людина набуває під час навчання, у щоденному житті їй чи не найбільше будуть потрібні правові. Адже обізнаність  у системі законоустрою та правопорядку, що існують у державі, повноправними громадянами якими стануть невдовзі наші учні , допоможе їм розумно скористатись своїми правами, правильно визначити свої обов’язки, застереже від хибних вчинків і злочинних діянь.

         На сучасному етапі становлення правової демократичної держави та інтеграції України до загальноєвропейського співтовариства дедалі більшої гостроти набуває проблема відтворення в суспільстві духовної, високоморальної особистості  - творця власного майбутнього, гуманіста, громадянина - патріота України. Адже зміцнити і розвинути демократичну правову державу, яка ввійшла б повноправним суб’єктом до європейської спільноти  можуть  громадяни, які  люблять  свій народ, свою Україну, готові самовіддано захищати й розбудовувати її, які мають  людську гідність, національну самосвідомість, гуманістичну моральність, знають свої права і свободи та вміють цивілізовано відстояти їх, сприяючи громадянському миру і злагоді в суспільстві.

       Майже кожне століття, як свідчать джерела, розпочинається голодними роками, наслідками епідемій, спустошливими війнами, чужоземними навалами. З XV століття, з часів козачини, почалася національно-визвольна боротьба за побудову незалежної самостійної держави. Але шлях до незалежності був тяжкий і тернистий. Важко назвати країну, яка б пережила те, що пережила Україна за більш, ніж  півтисячолітнє  поневолення (1240 – 1991).

           У  кожного  народу свій шлях розвитку, свій шлях до щастя, до самовизначення. Тому в мене виникла ідея – створити  проект,  присвячений  державотворенню України.  За допомогою цього проекту я хочу виховати в  учнів любов та шанобливе ставлення до своєї держави та її історії,  культивувати почуття патріотизму, розвивати національну свідомість, відчуття причетності до тих подій, що відбуваються в Україні. Плекати бажання жити у мирі та злагоді.

        Завдання проекту  – розвивати почуття ідентифікації себе з українським народом, виховувати готовність  жити  в України, розвивати почуття любові  до свого народу і держави, відповідальності перед ними  і  вміння  служити  Батьківщині на шляху  демократичного становлення та  інтеграції до європейського співтовариства, формувати  повагу до Конституції і виконувати  норми  Закону, акцентувати увагу  на необхідності оволодіння вміннями  цивілізовано відстоювати свої права, поглиблювати    суспільно – політичні, моральні й правові  знання  учнів.

Проект «Моя держава - Україна» розрахований на учнів ПТНЗ, має навчально - виховний характер. Об’єднує такі навчальні предмети, як людина і суспільство, основи правознавства, інформатика.

Проект допоможе   учням усвідомити, що в 1991 р.  найбільша в Європі країна людським  волевиявленням проголосила  себе  суверенною, незалежною, правовою, демократичною, соціальною державою. Але як засвідчив 14 – річний досвід, між декларацією і реальним життям знак рівності поставити не можна.

          Надзвичайно важливо донести до учнів, що існує пряма залежність між державою і людиною. Людина не зможе змінювати світ у позитивному плані, якщо не змінить себе, свою свідомість, не стане людянішою, відповідальнішою. Без розвинутої громадянськості, патріотизму, гуманістичної моральності не може бути ні вільної особистості, ні добробуту українського народу, ні правової України, ні рівноправної інтеграції до європейського співтовариства.

Учням доцільно нагадати, що правова держава, якою прагне стати Україна, передбачає не лише добровільне додержання діючих законів, а й розробку конституційними методами нових, кращих законів. Виконання  діючих законів є обов’язковим для всіх. Це єдиний спосіб підтримати правопорядок і водночас залишитися вільною людиною.

 Важливо підкреслити, що патріот сьогодні – це не той, хто говорить  красиві слова про Україну, прикрашає дійсність, а той, хто бачить труднощі і помилки, нерозв’язані проблеми, розуміє суспільно-політичну ситуацію в країні й світі.  Патріот – це той, хто розуміє, що просто так ніхто свободи  і прав не роздає, їх потрібно взяти самому.

  Проект має активізувати учнів до  громадської діяльності, оволодіння вмінням відстоювати свої права, бо від цього залежатиме їхнє майбутнє життя.

Під час проекту  увагу  учнів  було зосереджено на питаннях держави і права, зокрема на видах форм державного правління, державного режиму, зв'язку права із економікою, виробництвом, власністю, співвідношенні релігії і державної влади, самоврядування, тобто на чинниках, які так чи інакше впливали на історію українського державотворення. В ході роботи над  проектом учні на основі базових знань з курсу основи правових знань, відшукують інформацію про державу: які складові форми держави існують у світі, які форми державного устрою, форми державного правління. На основі цих знань учні дають характеристику Україні, як державі. Вони знайомляться зі шляхом становлення незалежної Української держави; розширюють і поглиблюють поняття громадянськості; розвивають прагнення бути свідомими громадянами, патріотами України. Також учасники проекту ознайомлюються із нормативно-правовою базою як України, так і з міжнародними документами.  Проводять опитування серед однолітків та людей середнього віку та на основі отриманих результатів будують діаграму Учні підготують свій власний веб-сайт, де розмістять свої публікації, цікаву інформацію. Учні запрошують до співпраці своїх однолітків, зокрема, запропоновують  питання, які на їх думку, могли б зацікавити багатьох  учасників. Зокрема:

          Чи потрібна Україні  «Україна» ?

          Чи завжди Конституція є гарантом незалежності?

          Повноваження президента, як  глави держави.

          Що таке держава?

          Що таке право?

          Хто є джерелом державної влади? 

          Ким і для кого створюється держава? 

          Що таке суспільство? 

          Що таке громадянське суспільство?

          Характерні ознаки громадянського суспільства

       Заключний етап проекту – створення презентації з результатами опитування та висновками. Для опитування учні обрали питання, яке дуже влучно відповідає темі проекту: Чи потрібно знати минуле, крокуючи у майбутнє?

У процесі роботи послідовно акцентується увага на формуванні  системи правових поглядів і переконань учнів. Цьому сприяють  пропоновані завдання і ситуації, що спонукають до аналізу, узагальнень, уміння порівнювати, робити висновки, оцінювати юридичні факти.  Проект допомагає формуванню в учнів уміння орієнтуватися в системі чинного законодавства, аналізувати зміст правових документів, застосовувати правові знання для пояснення фактів навколишнього життя і вибору правомірного варіанта поведінки в різних життєвих ситуаціях.

 Особливістю проекту є те, що він спрямований на отримання знань з основ державотворення. На протязі роботи над проектом, були створені умови для виявлення пошукової, самостійної роботи учнів, емоційного сприйняття почутої інформації.

                          Учьнівська презентація