сучасні педагогічні технології сучасні педагогічні технології

Науково-методична робота

Єдина методична проблема ліцею:

 «Формування творчої особистості учня шляхом впровадження сучасних технологій навчання і виховання»

Методична тема творчої лабораторії інноваційних технологій:

« Впровадження традиційних та інноваційних підходів в процес теоретичного та виробничого навчання з метою формування творчої особистості учня»

 

 

План

роботи творчої лабораторії

інноваційних  технологій

Зміст

Дата проведення

Відповідальний

1.

Розгляд  та обговорення плану роботи.

вересень

Мініна О.Г.

2.

Обговорення та затвердження графіка відкритих уроків з використанням інновацій.

вересень

Члени групи

3.

Підготовка роботи на Всеукраїнський конкурс інноваційних технологій у професійному навчанні

вересень

Кузьменко В.В.

4.

Обговорення методів подолання труднощів у роботі з використання інноваційних технологій (з досвіду роботи).

жовтень

Голови МК

5.

Огляд нової літератури із новітніх технологій.

жовтень

Бібліотекар

6.

Впровадження інновацій на уроках спеціальних дисциплін та виробничого навчання.

листопад

Шиндилюк А.В. 

Макогон В.Д.

7.

Обговорення заходів з підготовки до педчитань з інноваційних технологій.

листопад

Члени групи

8.

Організація виставки методичної літератури, Інтернет-сайтів з інновацій.

грудень

Бібліотекар, методист

9.

Ярмарок методрозробок з інновацій.

січень

Члени групи

10.

Круглий стіл  «Організація самостійної навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроках» (з досвіду роботи).

березень

Методист

11.

Експертиза інноваційної діяльності працівників ліцею (відвідування уроків, моніторинг знань, анкетування).

травень

Голови МК

12.

Звіт голови творчої лабораторії інноваційних технологій про роботу протягом року.

червень

Методист

Сучасні педагогічні технології

 

           Сучасне життя примушує педагогів до пошуку нових, нетрадиційних підходів у організації навчально-виховного та виробничого процесів. 

       Використання інноваційних технологій – це засіб для досягнення такої атмосфери в навчальному колектів, яка найкраще сприяє співробітництву, порозумінню і доброзичливості. В процесі їх застосовування моделюються реальні життєві ситуації, пропонуються проблеми для спільного вирішення, створюється атмосфера творчої взаємодії у навчанні. Інноваційні технології сприяють формуванню в учнів комунікативних навичок , виробленню особистих цінностей. 

Змінюється роль учнів. Вона активна: учні приймають важливі рішення щодо процесу навчання. Змінюється основне джерело мотивації навчання. Воно стає внутрішнім: це інтерес самого учня. Значно підвищується роль особистості педагога. Він більше розкривається перед учнями, виступає як лідер, організатор. 

 Інноваційна освітня діяльність ліцею передбачає розвиток творчого потенціалу учасників навчально-виховного процесу, зміни у способі їх діяльності та стилі мислення. Сьогодні актуальними є питання педагогічного пошуку ефективних шляхів самореалізації особистості педагога і учня.

Робота по впровадженню інноваційних технологій проводиться у 3 напрямках:  

1. Інновація у змісті навчання і виховання учнів 

2. Впровадження інтерактивних методів навчання і виховання: 

- ділові ігри:    

“Щасливий випадок”, “Брейн-ринг”, “Інтелект-шоу”, “Найрозумніший”,   тощо;

- інтегровані уроки, бінарні уроки, презентації, самміти, урок-подорож; 

- робота в малих групах, урок-роздум, пошук, урок текстуального аналізу, урок-екскурс.

Викладачі бачать переваги таких уроків:

зростає зацікавленість учнів, результативність навчання, розвиваються комунікативні навички, стимулюється розширення світогляду, умови навчання наближаються до реальних умов виробництва,  активізуються їх розумова діяльність.    

3.Інновацій у формах і методах управління закладом освіти: 

а) керівництво роботою по впровадженню інновацій: з метою дотримання принципу науковості в управлінні, адміністрація систематично вивчає досягнення науки та передової педагогічної практики, збирає та аналізує інформацію на підставі знання учнівського, педагогічного та батьківського колективів, реальних умов навчального закладу та його матеріально-технічної бази. 

Значну роль в здійсненні інноваційної освіти відіграє участь педпрацівників училища у роботі семінарів-практикумів, занять обласних шкіл передового педагогічного досвіду, школи досвіду роботи для педагогів-початківців, організованих НМЦ ПТО у Вінницькій області.

            В ліцеї створені умови, які забезпечують професійне та педагогічне зростання працівників. Інформаційне забезпечення управління інноваційною діяльність здійснюється на основі розроблених і затверджених заходів по інформаційно-методичному забезпеченню навчально-виховного процесу, в основі яких лежить графік практичного здійснення інноваційних перетворень в ліцеї.