Педагогічні читання 10.01.19

ПРОГРАМА

ПЕДАГОГІЧНИХ ЧИТАНЬ 

Тема читань:

Від інноваційних технологій освіти через педагогічну майстерність наставника до формування особистості учня

 1. Мініна О.Г. – «Вивчення досвіду роботи педагогів для сприяння формуванню творчої особистості дитини».

2.      Білоус О.Г.«Виховання громадянина засобами зарубіжної літератури. Аспекти нової програми з предмету».

3. Слободянюк Г.О. – «Десятиріччя української мови в Україні. Впровадження майстер-класів  на уроках української мови та літератури».

4. Ющик Н.К. – «Прийоми і методи критичного мислення на уроках хімії».

5. Варшавська С.М. – «Навчальна майстерня. Організація робочих місць учнів».

6. Шиндилюк А.В. – «Співпраця з соціальними партнерами в організації виробничої практики».

7. Шиндилюк Л.М. – «Застосування інноваційних методик на уроках виробничого навчання – запорука якісної професійної підготовки сучасних робітників».
8. Пампушко Ю.М. – «Шляхи активізації пізнавальних інтересів учнів уроках виробничого навчання».
9. Костогриз В.В. – «Розвиток бібліотеки – інвестиції в інтелектуальний потенціал навчального закладу».
10.Маршалюк Т.П. – «Використання презентацій на уроках математики».
11.Міняйло В.А.– «Інноваційні технології виховання молоді. З досвіду                                      роботи».
12.Новаківський В.В. – «Традиційні та інноваційні форми і методи навчання на уроках будівельного креслення».
13.Лановий В.В. – «Використання особистісно-орієнтованих методик на уроках економіки».
14.Лановий Р.В. «Інноваційний методики навчання при вивченні предмета  «інформаційні технології».