Педагогічні читання 11.01.20

 

ПРОГРАМА

ПЕДАГОГІЧНИХ ЧИТАНЬ 

Тема читань: Упровадження інноваційних освітніх і виробничих технологій – ефективний засіб підвищення якості підготовки кваліфікованих кадрів.

  1. Мініна О.Г. – «Проблеми і рецепти сучасного уроку».

  2. Лановий В.І. – «Підвищення якості навчального процесу на основі вдосконалення КМЗ предметів і професій»

  3. Рівненко Г.В. – «Використання методу проектів на уроках спеціальних дисциплін».

  4. Шуткіна В.М. – «Інтерактивні методи навчання на уроках німецької мови». 

  5. Макогон В.Д. – «Нові  професійні  ролі і завдання  сучасного  педагога».

  6. Коваль О.В. – «Фізичне виховання в Україні: від європейських орієнтирів до європейської якості».

  7. Дейбук Л.І. – «Вживання англіцизмів у он-лайн спілкуванні та їхній вплив на сучасний молодіжний сленг».

  8. Мікшакова Л.В. – «Використання хмарних технології  у навчально-виховній  діяльності».

  9.  Качуровська Г.М.  – «Використання ресурсів Інтернету, спрямоване на пізнавальні та практичні навики учнів».

  10.  Пампушко А.М. – «Шляхи активізації пізнавальних інтересів учнів уроках виробничого навчання».