Звіт директора

  • Друк

19.06.2015  директор Лановий В.І.   прозвітував перед колективом ліцею про виконану роботу за 2014-2015 н.р. 

 Звіт 

директора Державного навчального закладу

«Барський професійний будівельний ліцей»

Ланового Валерія Івановича про роботу

за 2014-2015 навчальний рік

Шановні колеги!

Наш навчальний заклад практично підійшов до закінчення 2014-2015 навчального року. Залишилось здати Державну кваліфікаційну атестацію, яка розпочнеться з понеділка, 22 червня, і ми випустимо в дорослий світ ще 203 наших вихованці.

І. Організація навчально-виховного та навчально-виробничого процесу

ДНЗ «Барський ПБЛ» в своїй діяльності керується законодавством України, колективним договором, статутом ліцею, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, іншими нормативно-правовими актами України, що регламентують роботу керівника та працівників професійно-технічного навчального закладу.

Ліцей є загальнодержавною формою власності, фінансування здійснюється Департаментом освіти і науки облдержадміністрації, якому делеговані відповідні повноваження Міністерством освіти і науки України.

ДНЗ «Барський ПБЛ» здійснює підготовку робітничих кадрів з 8 професій  будівельного напрямку. Всі спеціальності, за якими ведеться підготовка робітничих професій, проліцензовано та проатестовано. Ліцей співпрацює з місцевою службою зайнятості, щороку на його базі проходять перепідготовку електрогазозварники з числа незайнятого населення.

Ліцей здійснює підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для підприємств та установ Барського, Жмеринського районів та Хмельницької області, зокрема для ПАТ «Барський машзавод», ВАТ БМП №1 з таких професій: штукатур, лицювальник-плиточник, маляр, верстатник деревообробних верстатів, столяр будівельний, муляр, монтажник систем утеплення будівель, електрогазозварник, електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах, оператор комп’ютерного набору, конторський службовець.

Навчальний заклад повністю забезпечений нормативно-правовою документацією, має необхідну навчально-плануючу документацію.

План набору протягом останніх дванадцяти років виконується на 100%.

На сьогоднішній день набрано та зареєстровано поки що 57 учнів, які прийдуть до нас на І курс.

На сьогоднішній день наші учні мають такий соціальний статус:

Дітей-сиріт

6

Дітей, позбавлених батьківського піклування

10

Дітей напівсиріт

5

Дітей інвалідів

-

Кількість з малозабезпечених сімей

15

Дітей з багатодітних сімей

33

Дітей які мають посвідчення категорії «Д»

-

Виходячи із моніторингових досліджень сучасного ринку праці, керуючись Державною цільовою програмою розвитку професійно-технічної освіти на 2011-2015 роки, діяльність ліцею була спрямована на виконання визначених колективом пріоритетних напрямків розвитку навчального закладу. Їх реалізація призвела до того, що навчальний заклад став гнучкішим, мобільнішим, успішним, спроможним виконувати державні вимоги підготовки  кадрів.

2. Кадрове забезпечення.

Щорічно ліцей комплектується кадрами у відповідності до штатного розпису. До штатного розпису своєчасно вносились зміни, пов'язані з підвищенням зарплати, виробничою необхідністю та змінами до типових нормативів затверджених наказом МОН України від 16.12.2010 р. № 1204.

Станом на 01.06. 2014 року життєдіяльність ліцею забезпечують:

Всього працю­ючих (осіб)

 

3 них

Середній вік

працюючих

 

жінки

чоло віки

педпра-цівники

обслуг, персо­нал

пенсі

йного

віку

працю­ють до 5 років

працю­ють

понад 10 років

98

60

38

52

16

13

10

57

40

Вакансії заповнені на  100%, а плинність не перевищує граничного показника.

Розстановка педпрацівників здійснювалась відповідно до фахової освіти. При доборі кадрів (в тому числі обслуговуючого персоналу) враховувалась фахова підготовка, особисті та колективні якості, працездатність, інші характеристики.

У відповідності до робочих навчальних планів, штатного розпису середнє педнавантаження склало 740 години. Освітній та  фаховий рівень педпрацівників  відповідає предметам, які викладаються в ліцеї.

Педпрацівники систематично підвищують  рівень майстерності на курсах підвищення кваліфікації.  За 2014-2015 н.р. це зробили 14 наших педагогів.

          26-го березня засідала атестаційна комісія ліцею, 22 квітня – атестаційна комісія Департаменту освіти, за їх результатами  чотирьом викладачів    присвоєно педагогічне звання «старший викладач», одному –  вищу категорію, двом викладачам  присвоєно І кваліфікаційну категорію, ще двом нашим колегам – другу, одному майстру в/н встановлено 11 тарифний розряд з оплати праці і трьом – 10-й. Директор ліцею також успішно атестувався як керівник навчального закладу.

Таким чином, рівень викладачів та майстрів виробничого навчання за кваліфікаційними категоріями за педагогічними званнями на 01.06.2014:

Викладачі

Майстри виробничого навчання

Всього

 

 

3 них

Всього

 

 

3 них

 «старший викладач»

«спеціаліст вищої категорії»

«спеціаліст 1 кат.»

«спеціаліст 2 кат.»

%

«спеці аліст»

І кат.

II кат

%

20

9

12

4

3

90

1

23

2

2

17,4

Всі майстри виробничого навчання мають робітничу кваліфікацію з 2-х і більше професій та робітничу кваліфікацію вищу або на рівні від визначених робочими навчальними планами підготовки робітничих кадрів.

В цілому колектив ліцею згуртований, спроможний виконувати державні вимоги якісної підготовки робітничих кадрів, забезпечити комфортні умови для навчання, праці та відпочинку.

З.Теоретична та професійно-практична підготовка.

Головну мету, яку ми завжди ставили і ставимо перед собою – підготувати компетентних, конкурентоспроможних фахівців для будівельної галузі. Запорукою було і залишається якісне і в повному обсязі виконання навчальних планів та програм.

Станом на сьогоднішній день ще три групи знаходяться на заняттях, тому підсумок за весь навчальний рік зробити поки що неможливо, а І півріччя закінчили з такими наслідками:

досягнення з загальноосвітніх дисциплін:

І семестр

 

 

Рівень  навчальних досягнень

Якість

 

 

Успішність

 

 

початковий

середній

достатній

високий

І курс

-

71,1

29

-

29

100

ІІ курс

-

63,8

36,2

-

36,2

100

ІІІ курс

-

57,3

41,9

0,8

42,7

100

Разом

-

64,1

35,6

0,3

36 (40,6 в мин. році)

100

 

 

 

 

 

 

 

З професійно-технічної підготовки:

І семестр

 

 

Рівень  навчальних досягнень

Якість

 

 

Успішність

 

 

початковий

середній

достатній

високий

І курс

-

4,6

63,9

31,5

95,3

100

ІІ курс

-

5,4

59,2

35,4

94,6

100

ІІІ курс

-

1,5

59,5

38,9

94,6

100

ТУ

 

13,4

53,8

32,8

86,6

97,4

Разом

-

6,2

59,6

35,1

94,7 (79,4 в мин. році)

99,1

 

 

 

 

 

 

 

 

Очікуємо, що за підсумками навчання випускники цього року отримають 36 дипломів з відзнакою. Непогані підсумкові показники роботи свідчать про сумлінне ставлення до роботи усіх педагогічних працівників ліцею, а також про те, що учні непогано підготовлені, бо хоч і з трудом, але ми знаходимо оплачувану виробничу практику, доходи від неї у 2014 році склали 41 тис.грн.

Плідно протягом кількох останніх років співпрацюємо з регіональним центром зайнятості. У 2014 році підготовлено 18 слухачів (отримано коштів на підготовку 51,6 тис.грн), а в 2015 році – 16 слухачів (отримано коштів на підготовку 60,5 тис.грн)

Адміністрація ліцею належним чином систематично морально, а за наявності коштів матеріально стимулює працівників, які особливо відзначились у начально-виробничому процесі. За 2014 рік виплачено:

-преміальних – 118,5 тис.грн. (майстрам за виробничу практику)

-на оздоровлення – 103,5 тис.грн.

-винагорода за сумлінну працю – 52 тис.грн

 4.Удосконалення навчально-матеріальної бази

За 2014-2015 н.р. в ліцеї проводились певні заходи щодо удосконалення навчально-матеріальної бази училища.

На ці цілі було витрачено 38 тис. грн. бюджетних коштів і 94,1 тис.грн. зі спец фонду.

В рамках енергозбереження ми провели  реконструкцію  ___ вікон гуртожитку на металопластикові, зробили поточний ремонт у всіх навчальних майстернях, реконструювали два санітарних вузли (в спортивному залі і в побутовому корпусі), провели поточний ремонт на І і ІІ поверхах гуртожитку, в бібліотеці, в  2-му, 11-му та 19-му навчальних кабінетах, розпочали реконструкцію та ремонт покрівлі запасних пожежних виходів гуртожитку.

Стан приміщень та території навчального закладу в основному відповідає санітарно-гігієнічним вимогам. В навчальних кабінетах і майстернях з вводом в дію автономного опалення  стало набагато тепліше.

В гуртожитку також створені  сприятливі умови  для проживання і навчання учнів. Санітарно-гігієнічний режим відповідає вимогам. Є побутова кімната, кімната особистої гігієни.

5. Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності, збереження здоров’я

Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності знаходиться під постійним контролем адміністрації ліцею. Наказом по ліцею призначаються особи, відповідальні за організацію роботи з охорони праці та БДЖ, пожежної безпеки створена служба з охорони праці та добровільна пожежна дружина. Кожен кабінет, лабораторія, майстерня, спортзал має необхідну документацію, журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань ОП і безпеки життєдіяльності. Питання охорони праці та попередження травматизму постійно відображаєтьсь у планах   роботи   ліцею,   наказах,   заслуховуються   на   педагогічних   радах, інструктивно-методичних нарадах.

Систематично проводяться місячники, тижні, навчання і перевірка знань з охорони праці та БДЖ, замір опорів ізоляції електроустановок та електропроводки, заземлення. Щорічно на виконання заходів з охорони праці виділяється 3% спеціальних надходжень.

Робота, яка проводиться з питань охорони праці та БДЖ, є наслідком того, що в ліцеї відсутні нещасні випадки серед учнів.

Відповідно до нормативно-правової бази організовано медичне обслуговування учнів та працівників ліцею. В ліцеї обладнаний медичний пункт, де організовується систематичне та планове медичне обслуговування, забезпечується профілактика захворювань. Щорічно учні проходять медичне обстеження. Відповідно до результатів медичного огляду формуються навчальні підгрупи для уроків фізвиховання.

Працівники ліцею також щорічно проходять поглиблений медогляд. Огляди відбуваються безкоштовно.

Під постійним контролем адміністрації, чергових майстрів здійснювався контроль за харчуванням учнів. Іногородні учні забезпечуються трьохразовим безкоштовним харчуванням, а місцеві – одноразовим. Проводиться ремонт обладнання в їдальні.

Постійно під контролем адміністрації знаходяться питання щодо покращення умов праці, навчання та відпочинку учасників навчально-виховного процесу.

6. Фінансово-господарська діяльність

Протягом останніх років ліцей стабільно працює у фінансово-господарській напрямку. Ліцей   отримує і використовує за призначенням кошти, виділені, в основному, на захищені статті видатків.

РІК

Заплановано (тис.грн.)

Використано (тис.грн.)

%

2014

7595,8

7595,8

100

За рахунок прибутків від виробничої та господарської діяльності, професійної підготовки безробітних, надання освітніх послуг на рахунок спецфонду надійшло і було витрачено на забезпечення життєдіяльності:

Рік

Отримано (тис.грн.)

Використано (тис.грн.)

%

2014

111,9

108,2

97

Від батьків на благодійну допомогу надійшло і використано:

Рік

Отримано (тис.грн.)

Використано на

Продукти харчування

2014

45,9

45,9

Ліцей в основному не має боргів по заробітній платі, стипендії, оплаті комунальних послуг, планово проводиться інвентаризація майна. Завжди вчасно готується звітна документація, проводиться оплата рахунків, вносяться зміни до штатного розкладу, здійснюється підвищення зарплати тощо.

7. Управлінська діяльність

Управління діяльністю ліцею здійснюється згідно річного та помісячного плану роботи, плану внутріліцейного контролю та календарних планів педпрацівників, планів виховної роботи керівників груп.

В ліцеї діє затверджений регламент та режим роботи, розробляються положення та методичні рекомендації по напрямкам роботи, періодично переглядаються посадові обов'язки, укладений колективний договір між адміністрацією та профспілковим комітетом.

8. Завдання колективу на 2015-2016 навчальний рік

В цілому наш навчальний заклад попрацював дуже гарно, проте поряд з успіхами є недоліки і проблеми. Про них ви знаєте,  їх ми не ховаємо і не замовчуємо. Ведемо мову на педрадах, інструкційно-методичних нарадах, обговорюємо при спілкуванні. І, звісно, кожен з нас бажає, щоб їх було якомога менше.

Тому на майбутнє основними векторами діяльності є подальша реалізація пріоритетних напрямків розвитку ліцею. А саме:

1.Підвищення якості підготовки кваліфікованих робітників.

2.        Покращення матеріально-технічного забезпечення професійно-практичної та професійно-теоретичної підготовки.

3.        Покращення стану енергозбереження та економії ресурсів.

4.        Покращення стану охорони праці, безпеки життєдіяльності та пожежної безпеки.

5.        Підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

6.        Забезпечення гендерної та соціальної рівності.

7.        Покращення інформаційно-комунікаційного забезпечення.

8.        Удосконалення системи контролю за навчально-виховним процесом.

9.        Виконання плану державного замовлення на підготовку робітничих кадрів.

10.        Забезпечення стабільного багатоканального фінансування.

У їх вирішенні кожному бажаю успіхів, ініціативи, самовіддачі. Саме від плідної праці, внеску кожного у загальну справу залежить імідж і авторитет нашого навчального закладу.

Дякую за увагу.

 

Директор

 ДНЗ «Барський ПБЛ»                                       В.І.Лановий