Звіт директора за 2016-17 н.р.

 

Шановні  колеги,  вітаю нас усіх з успішним завершенням 2016-2017 навчального року.  Рік  видався  нелегким, але  наш колектив працював наполегливо, і я вважаю, що за певними показниками не гірше,   ніж в минулому  році. Щороку  керівник навчального закладу звітує перед колективом про роботу, яку виконано, про проблеми, які виявились нездоланими, аналізує причини  успіхів  та невдач. Прийшла пора і цьогорічного звіту.

Державний навчальний заклад «Барський професійний будівельний ліцей» здійснює підготовку робітничих кадрів з 8 професій  будівельного напрямку. Всі спеціальності, за якими ведеться підготовка   робітничих професій, проліцензовано та проатестовано. Ліцей співпрацює з місцевою службою зайнятості, щороку на його базі   проходять перепідготовку електрогазозварники з числа незайнятого населення.

Навчальний заклад повністю забезпечений нормативно-правовою документацією, має необхідну навчально-плануючу документацію.

Ліцей працює за загальнодержавною формою власності, фінансування здійснюється Депортаментом освіти і науки Вінницької облдержадміністрації, якому делеговані відповідні Мінистерством освіти і науки України.

Головною метою педагогічного колективу і мене, як його директора, є  чітка організація навчально–виховного процесу. Ми стараємось створити належні умови для забезпечення якісної професійної підготовки кваліфікованих робітників, затребуваних на регіональному ринку праці, для якісного проходження  учнями виробничого навчання та  виробничої практики, для працевлаштування їх за фахом. Ми намагаємось створити  сприятливі   умови для проживання в гуртожитку учнів, що  прибули  на навчання з інших   населених пунктів, для повноцінного їх харчування, змістовного відпочинку. 

Для вирішення поставлених завдань в ліцеї має працювати висококваліфікований педагогічний колектив, який вчасно реагує на зміни в суспільстві, виробництві, науці. Який має відповідну педагогічну освіту, професійну підготовку та  такі моральні якості, що  дають змогу виконувати обов’язки педагогічного працівника.

В нашому ліцеї затверджено штатний розпис, згідно якого всього працюючих 104 чол. (в тому числі знаходяться у відпустці по догляду за дитиною – 5 осіб).

Педагогічних працівників – 57 осіб, з них:

·        адміністрація – 8 осіб;

·        викладачі – 22 особи;

·        майстрів виробничого навчання – 24 особи;

·        вихователів – 3особи.

Усі викладачі мають відповідну базову фахову освіту або курси підвищення кваліфікації з предмету, що викладається. Всі майстри виробничого навчання мають робітничу кваліфікацію з 2-х і більше професій та робітничу кваліфікацію вищу або на рівні від визначених робочими навчальними планами підготовки робітничих кадрів.

Майже 30% педагогічних працівників – пенсіонери за віком або станом здоров’я.

Кваліфікаційний склад педагогічного колективу:

Кваліфікаційна категорія

 

Кількість

 

Відсоток від загальної кількості педколективу

 

«Спеціаліст вищої категорії»

17

53%

«Спеціаліст І категорії»

5

16%

«Спеціаліст ІІ категорії»

6

19%

«Спеціаліст»

4

13%

 

 

 

12 тарифний розряд

5 майстрів

21%

11 тарифний розряд

8 майстрів

33%

10 тарифний розряд

9 майстрів

38%

 9 тарифний розряд

2 майстрів

7%

 

 

 

Педагогічні звання

 

 

«старший викладач»

10 осіб

 

«майстер в/н І категорії»

1 особа

 

«майстер в/н ІІ категорії»

2 особи

 

 У 2016-2017 н.р. було атестовано 11 педагогічних працівників.

З них:

Присвоєно категорію «Спеціаліст І категорії» - 1 чол. (Іздепська В.Ю.)

Присвоєно педагогічне звання «Старший викладач» - 2 чол.(Гвардіян В.Г., Хващевська Н.П.)

Підтверджено педагогічне звання «майстер в/н І категорії» - 1 чол. (Соловей К.М.)

Підтвердили вищу категорію 2 чол. .(Гвардіян В.Г., Хващевська Н.П.)

Підвищили тарифікаційний розряд - 4 чол. (Бацмановський В.Л., Задорожнюк В.А., Курта В.І., Мартинюк О.В.)

Знизили категорію через відмову від атестації – 2 чол.

Протягом навчального року пройшли курси підвищення кваліфікації:

Викладачі - 6 чол.

Майстри виробничого навчання – 4 чол.

Заступники директора (І етап) - 1чол.

    Стажування на виробництві: Бацмановський В.Л.

Розстановка працівників здійснювалась відповідно до фахової освіти. Вакансії педагогічних працівників та обслуговуючого персоналу заповнені на  100%, а плинність не перевищує граничного показника.

В цілому колектив ліцею згуртований, спроможний виконувати державні вимоги якісної підготовки робітничих кадрів, забезпечити комфортні умови для навчання, праці та відпочинку. Про це свідчить щорічна участь педагогів у виставках «Інноватика в освіті», «Сучасні навчальні заклади». В цьому навчальному році до виставок було підготовлено, крім основної роботи, комплект фотографій, методичні наробки викладачів та майстрів в/н, відеофільм про наш ліцей.

Під час зимових канікул в ліцеї завжди відбувається методичний тиждень. Темою 2017 року стала «Підвищення ефективності уроку – стимул до успіху педагогічного працівника та учня». Було проведено засідання методичних комісій, виставку методичних матеріалів та педчитання. Підготовлено та обговорено 12 творчих доповідей, в яких розглядались проблеми сучасної методики та педагогіки.

Важливою є також індивідуальна методична робота. Майстер виробничого навчання Пампушко Ю.М. став учасником конкурсу «Майстер року», організованим НМЦ ПТО. Викладач спецдисциплін Макогон В.Д. відвідав курси професійної підготовки в рамках німецько-українського проекту «Професійна освіта в будівельній галузі України» у співпраці з організацією «Global Projekt Partners» (грудень 2016).

Основним методом роботи в ліцеї є урок, тому в напрямку ділової та професійної кваліфікації протягом року педагогами, що атестуються, було проведено відкриті уроки з застосуванням інтерактивних технологій навчання, які захоплюють, пробуджають в учнів інтерес та стимулюють мотивацію, навчають самостійного мислення та дій. Найкращі з них Соловей К.М., Бацмановський В.Л., Курта В.І., Іздепська В.Ю. Шуткіна В.М. Потрібно відмітити також урок-флеш-моб Качуровської Г.М. по створенню сторінки в Вікіпедії.

 Педпрацівники, що атестувались на обласному рівні (Гвардіян В,Г,, Хващевська Н.П., Соловей К.М.) підготували статті до збірника «Вісник профтехосвіти Вінниччини». Колективною роботою  педагогів ліцею стала підбірка з 11 статей для газети «Освіта Вінниччини», яка охопила всі сторони нашого життя як на уроках, так і в позаурочний час.

Учні нашого навчального закладу разом з викладачем Слободянюк Г.О. щороку беруть участь у Міжнародному мовно- літературному конкурсі  учнівської та студентської молоді ім. Тараса Шевченко, Міжнародному  конкурсі з української мови ім. Петра Яцика. Учні Хващевської Н.П. – в 2016 році стали учасниками конкурсу «Об’єднаймося ж, брати мої».

Контингент учнів

Контингент учнів станом на 01.05.17 – 383учні. Усі учні навчаються за державним замовленням.

На І курсі – 104 учні.

На ІІ курсі – 104 учні.

На ІІІ курсі –102 учні +73 учні з груп ТУ. Випустити маємо 175 учнів, з них орієнтовно 27 планують закінчити навчання з відзнакою.

Протягом 2016-2017 н.р. зі складу учнів відраховано – 19 учнів.

·        Повернення до школи – 1 учень.

·        Переведено в інші училища – 2 учні.

·        За сімейними обставинами – 4 учні.

·        По причині смерті –1учень

·        За невиконання вимог навчального плану та програм –11 учнів.

        Навчальний процес в ліцеї включає теоретичне і практичне навчання, яке здійснюється в одну зміну.

На сьогоднішній день наші учні мають такий соціальний статус:

 

Дітей-сиріт

2

Дітей, позбавлених батьківського піклування

9

Дітей напівсиріт

13

Дітей інвалідів

0

Кількість з малозабезпечених сімей

33 по довідках

48 реально

Дітей з багатодітних сімей

44

Дітей які мають посвідчення категорії «Д»

0

Учнів, чиї батьки з АТО

6

Учні-переселенці з Донеччини

1

 

Теоретична та професійно-практична підготовка

Навчальний  процес в ліцеї здійснюється згідно розроблених і затверджених навчальних планів і програм. Перед  початком 2016-2017 н.р. вийшов Наказ МОН України №826, згідно з яким викладачі 13 предметів загальноосвітнього циклу свої програми переробляли.

В І семестрі викладачами проведено предметні олімпіади з загальноосвітніх предметів, наші учні взяли участь і в районних олімпіадах, щоправда результати значно гірші за минулорічні. В ІІ семестрі проведено  конкурси фахової майстерності,  учень групи №2 Яцюк Олег взяв участь і гідно захистив честь ліцею в обласному турі конкурсу з професії «маляр», журі відмітило його гарну професійну підготовку.

Підсумковим контролем якості навчальних досягнень учнів стали ДПА та ДКА, які успішно склали учні-випускники.

 Порівняно з показниками за минулий навчальний рік спостерігається збільшення кількості учнів, які мають достатній і високий рівень знань з предметів як теоретичного, так і практичного навчання. Однією з причин такого стану справ є суттєві зміни у державній програмі стипендіального забезпечення учнів, яка торкнулась нас на самому початку 2017 року.

Проте станом на 01.01.2017 року досягнення з загальноосвітніх дисциплін були такими:

 

 

Рівень  навчальних досягнень

Якість

 

 

Успішність

 

 

початковий

середній

достатній

високий

І курс

-

46

54

-

54

100

ІІ курс

-

41,7

58,3

-

58,3

100

ІІІ курс

-

36

63,2

0,8

64

100

Разом

-

41,2

58,1

0,8

58,7 (40,6 в мин. році)

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З професійно-практичної підготовки:

 

 

Рівень  навчальних досягнень

Якість

 

 

Успішність

 

 

початковий

середній

достатній

високий

І курс

-

4,6

63,9

31,5

95,4

100

ІІ курс

-

5,4

59,2

35,4

94,6

100

ІІІ курс

-

1,4

59,6

39

98,6

100

ТУ

 

12,4

53,8

33,8

87,6

97,4

Разом

-

5,6

59,1

34,9

94,7 (79,4 в мин. році)

99,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(По закінченні навчального року зможемо порівняти результати І і ІІ семестрів).

Непогані підсумкові показники роботи свідчать про сумлінне ставлення до роботи усіх педагогічних працівників ліцею, а також про те, що учні непогано підготовлені, бо хоч і з трудом, але ми знаходимо місця для проходження виробничої практики. Наразі замовники робітничих кадрів потребують висококваліфікованого робітника, з широким кругозором, відповідальністю, постійним бажанням професійного вдосконалення. Нами підписано угоди з ВАТ БМП№1, "Будинкоуправління", БКВУ "Барводоканал", Барським райавтодором, АТЗТ Барське райагропроменерго, кількома приватними підприємцями будівельного та комп’ютерного спрямування.  З початку нового навчального року всі перераховані угоди потрібно буде оновлювати, тому що дійсні вони по 2017 рік. 

На підприємствах та організаціях виробниче навчання та виробничу практику пройшли учні І курсу (за виключенням груп №8, №14), усі учні ІІ та ІІІ курсів.

Всього: 331 учень

Дохід від виробничої практикиза 2017 рік поки що невідомий, а за 2016 році склав 57,4 тис.грн.

Одним з соціальних партнерів ліцею є Барський районний центр зайнятості, у співпраці з ними ми щороку здійснюємо перепідготовку дорослого населення. У жовтні  2016 року випустили 14 слухачів-електрогазозварників(кошти на підготовку склали 72688,00 гривень).

Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності, збереження здоров’я

Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності знаходиться під постійним контролем адміністрації ліцею. Наказом по ліцею призначаються особи, відповідальні за організацію роботи з охорони праці та БДЖ, пожежної безпеки створена служба з охорони праці та добровільна пожежна дружина. Кожен кабінет, лабораторія, майстерня, спортзал має необхідну документацію, журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань ОП і безпеки життєдіяльності. Питання охорони праці та попередження травматизму постійно відображається у планах   роботи   ліцею,   наказах,   заслуховуються   на   педагогічних   радах, інструктивно-методичних нарадах.

Систематично проводяться місячники, тижні, навчання і перевірка знань з охорони праці та БДЖ, замір опорів ізоляції електроустановок та електропроводки, заземлення. Щорічно на виконання заходів з охорони праці виділяється 3% спеціальних надходжень.

Робота, яка проводиться з питань охорони праці та БДЖ, є наслідком того, що в ліцеї відсутні нещасні випадки серед учнів.

Відповідно до нормативно-правової бази організовано медичне обслуговування учнів та працівників ліцею. В ліцеї обладнаний медичний пункт, де організовується систематичне та планове медичне обслуговування, забезпечується профілактика захворювань. Щорічно учні проходять медичне обстеження. Відповідно до результатів медичного огляду формуються навчальні підгрупи для уроків фізвиховання.

Працівники ліцею також щорічно проходять поглиблений медогляд. Огляди відбуваються безкоштовно.

Під постійним контролем адміністрації, чергових майстрів здійснювався контроль за харчуванням учнів. Іногородні учні забезпечуються триразовим безкоштовним харчуванням, а місцеві – одноразовим. Проводиться ремонт обладнання в їдальні.

Постійно під контролем адміністрації знаходяться питання щодо покращення умов праці, навчання та відпочинку учасників навчально-виховного процесу.

Виховна робота ліцею

Виховна робота в навчальному закладі тісно пов’язана з навчальним процесом і спрямована на формування особистості, яка усвідомлює свою належність до українського народу, зберігає та продовжує українські культурно-історичні традиції, шанобливо ставиться до української мови, історії, а також  направлена на забезпечення професійної самореалізації особистості.

Річним планом виховної роботи навчального закладу передбачено планування організації та проведення виховних заходів у  навчальному закладі, гуртожитку, бібліотеці за 12-ма напрямками. Згідно з планом роботи ліцею проведено всі заплановані предметні, тематичні та професійні тижні, виховні години, просвітницькі зустрічі.

Питання правової освіти та профілактичної роботи із запобігання правопорушенням і злочинності серед учнівської молоді є одними з пріоритетних напрямків виховної роботи ліцею. Затверджуються плани роботи з «важкими» учнями, які потребують додаткової педагогічної уваги, розробляються комплексні плани профілактично-виховної роботи у співпраці ліцею з сектором кримінальної міліції у справах дітей. Як результат спільної роботи колективу – відсутність правопорушень та злочинів серед учнів ліцею.

Значна частина виховної роботи проводиться в гуртожитку, де в зручний для учнів час працюють:

  •   бібліотека, яка поступово перетворюється на сучасний інформаційно-просвітницький центр;
  • медичний пункт, який здійснює медичне обслуговування учнів навчального закладу і є осередком медико-гігієнічної освіти учнів.

Для просвітницької і профілактичної роботи з учнями училища запрошуються працівники служби у справах дітей, служби сім’ї і молоді, лікарі центру СНІД, санепідемстанції, які проводять лекції, бесіди.

         Учні навчального закладу користуються правами на соціальний захист.

В навчальному закладі  створені умови для надання безкоштовної першої медичної допомоги, безкоштовним користуванням бібліотечним фондом, проживанням в гуртожитку училища, заняттях у спортивних секціях та гуртках. Учні отримують стипендію згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016р. № 1074 «Про розміри стипендій у державних та комунальних начальних закладах, наукових установах». Та №1050 від 28.12.2016 «Про деякі питання стипендіального забезпечення». В ліцеї розроблено  та затверджено положення «Про порядок призначення і виплати стипендії учням», згідно якого і проводиться виплата стипендій.

Особлива увага приділяється дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яких в ліцеї  станом  на 01.05.2017 навчається  12 осіб. Основним нормативно-правовим документом соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, є Постанова КМУ від 05.04.1994р. №226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування». Таким учням  видається безоплатно м’який інвентар та одяг. Якщо учню зазначеної категорії (без опіки) виповнилось 18 років, то на початок навчального року він отримує щорічну допомогу для придбання навчальної літератури у розмірі 933 грн.; дітям-сиротам випускникам при  працевлаштуванні надається грошова  компенсація для придбання одягу  і взуття на суму 680грн. - без опіки, 272грн. - з опікою; при працевлаштуванні випускникам  виплачується одноразова грошова допомога в розмірі шести прожиткових  мінімумів (з/о і б/о);на період літніх канікул державою забезпечується щорічне безоплатне оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених  батьківського  піклування (за бажанням) в таборі відпочинку. 

Для учнів з опікою, дітям-сиротам та дітям, позбавлених  батьківського  піклування, після  досягнення ними 18-річного віку, виплачується одноразова грошова допомога у відділах освіти тієї районної (державної) адміністрації, де дитина набула статус.

З економії стипендіального фонду їм надається матеріальна допомога, згідно наданих заяв та клопотань  майстрів виробничого навчання (згідно  Постанови  КМУ № 226 матеріальна допомога  на рік повинна складати не  менше 136грн.). Учням зазначеної категорії виплачується 100% заробітної плати, нарахованої під  час виробничого навчання та виробничої практики на підприємствах (згідно ст.8 Закону України №2342).Для безкоштовного проїзду в  міському та приміському транспорті дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, надаються  Єдині квитки.

Згідно Закону України №2402 від 26.04.2001р. «Про охорону дитинства» – держава  гарантує працевлаштування дітей-сиріт  та дітей, позбавлених  батьківського  піклування, після закінчення навчання, на підприємства, які надають місце  проживання.

    Всі учні зазначеної категорії отримують харчування, стипендію, матеріальну допомогу, виділяються кошти на придбання м’якого інвентарю, одягу і взуття.

Велика увага приділяється фізичному розвитку та фізичній підготовці нашої молоді. До послуг учнів є належна спортивна база (спортивний зал, стрілецький тир, гімнастичний майданчик, два міні-футбольних поля, майданчик для гри у волейбол, майданчик із тренажерним обладнанням), що забезпечують їм можливість постійно займатися фізкультурою і спортом, спортивними та рухливими іграми.  Впродовж тижня  учні відвідують  спортивні секції із волейболу (18 юнаків, 10 дівчат),  футболу (22 хлопці.), настільного тенісу (9 хл. і 7 дівч.), загальної фізичної підготовки та   стрілецького гуртка (14 учнів). По мірі можливостей для удосконалення спортивної майстерності з видів спорту команди ліцею приймають участь  в обласних змаганнях та товариських зустрічах районного рівня із командами Барського педагогічного коледжу і Барського коледжу транспорту та будівництва. Гарним прикладом в спортивній діяльності навчального закладу є майстри та вчителі ліцею: Пампушко Юрій Михайлович, Макогон Василь Дмитрович,  Курта  Микола Петрович, Коваль Олег Володимирович, Марущак Сергій Іванович, оскільки приймають активну участь у спортивно-масових заходах.

Спортивні свята в ліцеї завжди проходять святково і урочисто, наприклад, свято до початку нового навчального року ( 01.09.2016р. взяли участь – 56 учасників), до Дня фізичної культури та спорту (06-08.09 2016р. – 35 учасників), «Козацькі забави» - (01.02.2016р. – учні І-го курсу 24 учасника), де ліцеїсти мали  можливість позмагатися як і в силовій боротьбі ( змагання на витривалість, спритність, силу та швидкість), так і у виступах художньої самодіяльності (представлення команд, спортивні танці тощо), обласні змагання з легкоатлетичного кросу (21.04. 2017).

 

Удосконалення навчально-матеріальної бази

     Протягом року очолював  роботу  цього  напрямку завідувач господарства  Марчук Ю.А. Основною задачею АГЧ є створення належних  умов  для  проживання  учнів  у гуртожитку, для  навчання  учнів на теоретичному  та виробничому навчанні та створенні   комфортних умов  для роботи майстрів  виробничого навчання та  викладачів.  У 2016-2017  навчальному році  проведені  наступні    роботи:

1.     На даний час повністю підготовлені до прийому учнів житлові та побутові приміщення гуртожитку.

2.     Виконано часткові перекриття дахів майстерень, побутового та навчального корпусів єврорубероїдом.

3.     Відремонтовані кабінети англійської мови, математики, світової літератури.

4.     Об’єднані препараторські кабінетів математики і фізики.

5.     Зроблений косметичний ремонт їдальні, медичного пункту.

6.     Виготовлено  56 стільців для їдальні.

7.     Встановлено турнікети для велосипедів.

Протягом останніх років ліцей стабільно працює у фінансово-господарській напрямку. Ліцей   отримує і використовує за призначенням кошти, виділені, в основному, на захищені статті видатків.

 

РІК

Заплановано (тис.грн.)

Використано (тис.грн.)

%

2016

8659,3

8659,3

100 

 

Витрати

 

Заробітна плата

3954493,67

Товари (канц.тов., будів. мат., дипломи та ін.)

202294,15

Послуги

90600,00

Податки

824300,00

Відрядження

12448,55

Природній газ

877000,00

Водопостачання

47900,00

Електроенергія

236300,00

Продукти харчування

800100,00

Всього

7045436,37

За рахунок прибутків від виробничої та господарської діяльності, професійної підготовки безробітних, надання освітніх пслуг на рахунок спецфонду надійшло і було витрачено на забезпечення життєдіяльності:

 

Рік

Отримано (тис.грн.)

Використано (тис.грн.)

%

2016

130,1

118,2

91

 Від батьків на благодійну допомогу надійшло і використано:

Рік

 

Отримано (тис.грн.)

 

Використано на

продукти

харчування

 

2016

24,6

24,6

Навчальний рік був насичений подіями. Із більшістю з намічених завданням колектив справився, проте поряд з успіхами є недоліки і проблеми.Ліцей  не має боргів по заробітній платі, стипендії, оплатікомунальних послуг, планово проводиться інвентаризація майна. Завжди вчасно готується звітна документація, проводиться оплата рахунків, вносяться зміни до штатного розкладу, здійснюється підвищення зарплати тощо.

Попереду у нас нові плани:

1. Мобільне оновлення змісту професій, впровадження нових.

2. Продовження роботи з формування іміджу навчального закладу.

3. Впровадження інноваційних форм навчання, започаткування нових форм – дистанційне навчання з окремих професій.

4. Професійний ріст кадрового складу, здатного реагувати на зміни в суспільстві: участь у наукових проектах, навчання в ВУЗах, підвищення кваліфікації, самоосвіта тощо.

5. Залучення соціальних партнерів до управління навчально-виховним процесом через конструктивну сумісну роботу, спільну підготовку кваліфікованих робітників.

6. Виховання сучасного покоління громадян з цілісною системою фізичного, морального та духовного розвитку.

7. Покращення стану енергозбереження та економії ресурсів.

8. Покращення інформаційно-комунікаційного забезпечення навчально-виховного та виробничого навчання.

10. Зміцнення матеріально-технічного забезпечення професійно-практичної та професійно-теоретичної підготовки,  оновлення існуючих професій. Залучення до цієї роботи широкого кола соціальних партнерів, громадськості, спонсорів, батьківського комітету училища.

 

 

Директор  ДНЗ «Барський ПБЛ»                     В.І.Лановий