Звіт директора за 2019-20 н.р.

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

 ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«БАРСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ ЛІЦЕЙ»

 

 

 

 

 

З В І Т

директора ДНЗ «Барський ПБЛ»

Ланового Валерія Івановича

за 2019-2020 навчальний рік

 

 

 

 

 

 

Бар, 2020

 

 

Організація управління діяльністю ліцею

Керуючись Державною цільовою програмою розвитку професійної (професійно-технічної) освіти, діяльність ліцею була спрямована на виконання визначених колективом пріоритетних напрямків розвитку навчального закладу.

Стратегія розвитку ліцею базується на сучасному законодавчому та нормативному забезпеченні, науково обґрунтованих критеріях оцінювання якості навчального процесу, державних стандартах П(ПТ)О, результатах моніторингу попиту та пропозицій ринку праці стосовно робітничих кадрів.

Вся робота колективу ліцею була спрямована на вирішення першочергових завдань:

  • виконання плану набору за державним та регіональним замовленнями, сформованими з урахуванням потреб економіки України у кваліфікованих і конкурентоспроможних на ринку праці робітниках;
  • збереження учнівського контингенту;
  • утримання фінансової стабільності;
  • проведення навчально-виховного процесу на рівні державних стандартів;
  • підвищення соціального захисту всіх учасників навчально-виховного процесу;
  • інтеграція інформаційних і комунікаційних технологій в процесі  теоретичної та професійної підготовки.

Тому протягом навчального року колектив працював над удосконаленням матеріально-технічної бази, навчально-методичного та кадрового забезпечення процесу підготовки кваліфікованих робітників.

Колектив ліцею в цілому виконав поставлені завдання.

Робота щодо формування учнівського контингенту

План набору до 2016 року виконувався на 100%, протягом останніх років через об’єктивні причини виконується приблизно на 85%. При плані прийому на вересень 2019 року – 135осіб, заняття з початку нового навчального року розпочато з 127 учнями нового набору.

На 01.06.2020 року контингент учнів становить 296 учнів. Відповідно до соціального паспорта в 2019-2020 н. р. дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, – 12, напівсиріт – 24, дітей з малозабезпечених сімей – 89, дітей-інвалідів – 1.

У 2020 році випуск кваліфікованих робітників складає 116 осіб, з них 92 за інтегрованими професіями. 16 випускників отримують дипломи кваліфікованого робітника з відзнакою.

Втрата контингенту за навчальний  рік  становить 22 учнів:

  • по переведенню до іншого навчального закладу в зв’язку  зі зміною місця проживання – 8 чол.,
  • за сімейними обставинами – 9 чол.,
  • з інших причин – 2 чол.,
  • за невиконання навчальних планів та програм – 3 чол.

Загальна кількість підприємств і організацій різних форм власності та підпорядкування, з якими співпрацює ліцей – 28. Взаємодія між підприємствами, підприємцями та ліцеєм спрямована на максимальне узгодження інтересів обох сторін цього процесу та отримання кожною із зацікавлених сторін взаємовигідних соціально-трудових відносин з питань якісної підготовки робітничих кадрів.

Основними соціальними партнерами ліцею є ПрАТ «Барський машзавод», ПАТ БМП №1, КП «Барблагоустрій», БКВУ «Барводоканал», Могилів-Подільський машзавод, Жмеринський вагоноремонтний завод, БМП «Кентавр»(Вінниця), приватні підприємці.

 

Працевлаштування випускників

В ліцеї щорічно проводиться моніторинг працевлаштування випускників через анкетування, що дає можливість проаналізувати стан працевлаштування випускників, а також отримати інформацію від роботодавців щодо їх професійно-кваліфікаційного рівня.

Працевлаштованими після закінчення навчання у 2018-2019 року стали 67% випускників (21% за професією, 46% не за професією), 25 випускників (це 17%) продовжують навчання у ВНЗ, 15% випускників працюють без трудової книжки. 32% не працевлаштовані з поважних причин (вагітність, стан здоров’я, військова служба, виїзд на ПМЖ).

Питання працевлаштування постійно розглядаються на інструкційних нарадах, нарадах при директорові. На педагогічних радах приймалися рішення щодо вирішення проблем працевлаштування та шляхів його організації.

Підготовка кваліфікованих робітників проводиться згідно з Державними стандартами професійної (професійно-технічної) освіти.

Навчальний заклад повністю забезпечений нормативно-правовою документацією, має необхідну навчально-плануючу документацію, має зареєстрований належним чином Статут.

У поточному навчальному році добігає кінця атестаційна експертиза навчального закладу за 16 професіями.

Набір учнів на навчання здійснюється згідно з ліцензією Міністерства освіти і науки України серія АЕ № 458603 від 15.04.2015 року та Витягу з рішення Акредитаційної комісії протокол № 109 від 03.06.2014 року, виданих відповідно до рішення Державної акредитаційної комісії про надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до підготовки професій, курсового професійно-технічного навчання, підвищення кваліфікації робітників.

Навчально-виробничий процес в ліцеї чітко спланований, організований, систематично здійснюється внутрішньоліцейний контроль. Виробниче навчання учнів проводиться за кваліфікаційними рівнями. При завершені кожного етапу навчання учні проходять виробничу практику на підприємствах, відпрацьовують пробну кваліфікаційну роботу, проходять поетапну атестацію і їм присвоюється відповідний розряд або кваліфікація за Державними стандартами.

Як наслідок, доходи від виробничої практики за 2019 рік склали: 111000 гривень.

Досягнення педагогічного та учнівського колективів

Навчально-виховний процес в ліцеї забезпечують 46 педагогічних працівників: 26 викладачів, 17 майстрів виробничого навчання, 3 вихователі гуртожитку, а також майже 50 працівників технічних служб: їдальні, бухгалтерії тощо. Посадові обов'язки кожного працівника ліцею чітко розроблені та затверджені в установленому порядку.

В цілому всі працівники відповідально ставляться до своїх обов’язків.

Для удосконалення комплексного методичного забезпечення навчально-виробничого процесу в ліцеї розроблено та створено комплекти навчально-методичної документації й засобів навчання, необхідних для повного та якісного навчання в ліцеї зі всіх професій в межах програми та відведеного навчальним планом часу. Викладачі та майстри виробничого навчання працюють над поповненням комплексного методичного забезпечення навчального процесу. Здійснюється систематизація паспортів комплексного методичного забезпечення, які поповнюються дидактичними матеріалами  та засобами навчання.

Викладачі та майстри виробничого навчання разом з учнями беруть участь у різноманітних навчальних та творчих заходах та тренінгах: у Міжнародному конкурсі знавців української мови імені Петра Яцика (Ляхова Діана), мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді ім. Т. Шевченка (Первак Яна), у районних олімпіадах з загальноосвітніх предметів (Гарань Олександр, Шаталюк Андрій), у всіх конкурсах професійної майстерності будівельних напрямків підготовки: Ястремський Вадим (електрогазозварник), Шаталюк Андрій (муляр), Бурий Ігор (маляр).

За останні роки згідно Обласної цільової програми роботи з обдарованою молоддю стипендію облдержадміністрації та обласної Ради одержували учні ліцею: Желавська Крістіна, Кучер Олександр за сумлінне освоєння наук і активну участь в громадській роботі. Сьогодні таким кандидатом на стипендію є учениця групи №23 Ляхова Діана.

На сайті ліцею систематично оновлюється інформація щодо ліцейних новин. На основі сайту нашого ліцею з використанням хмарних технологій в ІІ семестрі року запрацювала учнівська платформа, доступ до якої можна отримати навіть із смартфона, планшета в будь-якому місці, де є Інтернет. На сторінках цієї платформи викладачі викладали теми уроків, зміст навчального матеріалу, цікаву та корисну інформацію, зокрема:  відео, анімації, схеми, підручники в електронному вигляді, лекції, презентації, лабораторно-практичні роботи, інструкційно-технологічні карти та багато іншого додаткового дидактичного матеріалу для дистанційного навчання.Будь-який навчальний матеріал із платформи можна не тільки опрацювати on-line, але й роздрукувати, зберегти на смартфоні, планшеті або флешці, передати викладачам для on-line оцінювання.

Участь у виставках, конкурсах, науково-практичних

Інтернет-семінарах

Педагогічні працівники ліцею, що працюють у складі творчих груп, брали активну участь у роботі обласних, всеукраїнських та міжнародних семінарів та виставок. А саме:

В І семестрі 2019-2020н.р. наші викладач та майстер в/н були учасниками Міжнародних науково-практичних семінарів в рамках німецько-українського проекту «Професійна освіта в будівельній галузі України», які проходили на базі Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти Університету менеджменту освіти НАПН України (Макогон В.В.) та Криворізького центру підготовки та перепідготовки робітничих кадрів будівельної галузі (Курта М.П.).

Педагогічні працівники Рівненко Г.В., Слободянюк Г.О., Макогон В.Д., Палійчук Н.О. одержали сертифікати за участь у обласному конкурсі «Калейдоскоп педагогічних ідей», роботи Шуткіної В.М., Дейбук Л.І. були учасниками виставки «Інноватика в сучасній освіті».

 

Кадрове забезпечення

Постійна увага приділялась питанням підбору, розстановки, підвищення кваліфікації кадрів, роботі з кадровим резервом.

Підвищується якісний склад педагогічних працівників: в 2019 році один працівник (майстер в/н Бацмановський В.Л., секретар навч.частини Лапчук І.В.) закінчили навчання у ВНЗ, а практичний психолог Сітарова В.В. продовжує навчання у ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації.

У 2019 – 2020 навчальному році чергову атестацію пройшли 9 викладачів та 3 майстра в/н, а також директор Лановий В.І. як керівник навчального закладу.

Педагогічний склад працівників ліцею становить:

-    викладачів – 19 осіб, з них викладають загальноосвітні  предмети – 10 чоловік, спецдисципліни – 9 чол.; 7 викладачів мають педагогічне звання «старший викладач» і двоє – «викладач-методист».

-    майстрів – 17 чоловік, з них  лише 3 майстри виробничого навчання мають педагогічне звання «майстер виробничого навчання ІІ категорії», про що під час атестаційної експертизи нам було зроблено зауваження.

Керівними кадрами, викладачами та майстрами виробничого навчання навчальний заклад укомплектований в повному обсязі. Вакансії посад педпрацівників відсутні. Усі педпрацівники мають відповідну фахову та педагогічну освіту.

Покращення  матеріально-технічної бази

Оновлення матеріально-технічної бази ліцею – важливий чинник організації навчально-виробничої роботи та підвищення якості підготовки кваліфікованих робітників.

В ліцеї створені належні умови для успішного навчання, проживання, відпочинку учнів.

Матеріально-технічна база ліцею та методичне забезпечення дають можливість відпрацювання всіх тем навчальної програми, так як навчальний заклад для якісної практичної підготовки кваліфікованих робітників обладнаний навчально-виробничими майстернями, лабораторіями, полігонами. В ліцеї працює Регіональний навчально-практичний будівельний центр «Хенкель-Баутехнік (Україна)», готуємо до відкриття Центр з підготовки робітників з професії «монтажник систем утеплення будівель».

Педагогічний колектив постійно працює над  оновленням та зміцненням навчально-матеріальної бази. Усі адміністративні і навчальні приміщення ліцею обладнанні сучасною технікою, мають у наявності навчальне обладнання, яке дозволяє проводити уроки теоретичного та виробничого навчання, організовувати дистанційне навчання

Для покращення матеріально-технічної бази ліцею в навчальному корпусі були замінені вікна на металопластикові (в кількості 70 шт.) на суму 519245,78 грн., навчальних майстернях (57 шт на суму 925583 грн.), в гуртожитку (51 шт. на суму 145794,80грн.).

Для  покращення безпеки навчання та праці було  придбано 6 пожежник кранів та укомплектовано 18 пожежних рукавів, зроблено пожежний щит на навчальному корпусі.

У зв’язку з епідеміологічною ситуацією, що склалась в країні у цьому році, частина справ із зміцнення та покращення матеріально-технічної бази залишились незавершеними: косметичні ремонти навчальних кабінетів, майстерень, ремонт конференц-зали, деяких приміщень їдальні. Наскільки це можливо, приведено в належний стан спортивний майданчик, внутрішню територію навчального закладу та прилеглу територію.

Гуртожиток підготовлено до прийому учнів: зроблений поточний ремонт кімнат, проведено ремонт побутових та службових приміщень.

Сьогодні у навчальному закладі створені належні умови щодо організації навчально-виховного процесу, для успішного оволодіння професіями та життєтворчості, самореалізації особистості, утверджується здоровий спосіб життя, як невід’ємний елемент загальної культури, зміцнення здоров’я.

У колективі підтримується належний морально-психологічний клімат, створено творчу, ділову атмосферу.

Поряд з позитивними  зрушеннями в роботі мають місце певні недоліки і невикористанні  можливості. Напружений 2019-2020н.р. показав, що педагогічному колективу є над чим працювати: переглянути перелік професій, з яких здійснюється підготовка робітників, ліцензувати нові професії, глибше аналізувати якість професійної підготовки учнів; освоювати цифрові хмарні технології дистанційного навчання, розвивати і оновлювати парк мультимедійної техніки; переглянути критерії при атестації діяльності викладачів та майстрів в/н. Вимагає оновлення і доробки  для  навчально-виробничих  робіт технічна документація, інструктивні, технологічні  картки відповідно до «Положення  про  організацію  навчально-виробничого процесу в професійно-технічних навчальних закладах». Необхідно покращувати співпрацю ліцею з підприємствами-замовниками робітничих кадрів щодо організації виробничої практики учнів та їх працевлаштування тощо.

 

Директор ДНЗ «Барський ПБЛ»                                           В.І.Лановий