Звіт директора за 2016-17 н.р.

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

 ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«БАРСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ ЛІЦЕЙ»

 

 

 

 

 

З В І Т

директора ДНЗ «Барський ПБЛ»

Ланового Валерія Івановича

за 2017-2018 навчальний рік

 

 

 

 

 

 

Бар, 2018

 

 

Шановні колеги !

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 року №178 «Про звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю», я сьогодні звітую про діяльність ліцею за 2017-2018 навчальний рік.

Як директор ліцею у своїй діяльності упродовж звітного періоду я керувався законодавством України, Статутом ліцею, колективним договором, умовами контракту, посадовими обов’язками директора та іншими нормативними актами, що регламентують роботу професійно-технічного навчального закладу.

Уся діяльність колективу ДНЗ  «Барський професійний будівельний ліцей» спрямована на виконання поставлених головних завдань:

     підготовка висококваліфікованих, конкурентоспроможних робітників;

     збереження висококваліфікованого колективу з мотивацією його постійного самовдосконалення;

     підвищення якості організації навчального процесу;

     удосконалення матеріально-технічної бази;

     створення безпечних умов для роботи всіх категорій робітників і учнів.

 

І. Організація навчально-виховного та навчально-виробничого процесу

Формування учнівського контингенту здійснюється згідно «Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України»  та розроблених правил прийому до ДНЗ «Барський ПБЛ», затверджених педагогічною радою. План прийому на навчальний рік доводиться Департаментом освіти і науки Вінницької ОДА на підставі представлених угод з підприємствами та організаціями щодо підготовки робітничих кадрів. Щорічно з підприємствами уточняються і корегуються напрямки підготовки і кількісний склад за професіями. План набору до 2016 року виконувався на 100%, протягом останніх двох років через об’єктивні причини виконується на 80%. При плані прийому на вересень 2017 року - 200 осіб, заняття з початку нового навчального року розпочато з 148 учнями нового набору. З урахування продовження набору до 1 жовтня загальний прийом – 148 учнів, тобто 74% від запланованого.

В цілому по ліцею невиконання плану склало 52 осіб. При цьому в розрізі окремих професій виникли суттєві проблеми, а саме: «Офісний службовець (бухгалтерія). Оператор комп'ютерного набору» та  «Муляр. Штукатур. Монтажник систем утеплення будівель». Групи з професій «Верстатник деревообробних верстатів. Столяр будівельний» на базі 9 класів та «Монтажник систем утеплення будівель» на базі 11 класів не були сформовані взагалі. Слід зазначити, що тенденція зменшення столярів спостерігається вже кілька років поспіль. Як бачимо, кількість учнів, які поступили в ліцей, зменшилась із-за демографічної кризи. Але слід пам’ятати, що збереження контингенту учнів - це життя нашого колективу. Тому профорієнтаційна робота повинна і надалі проводитись системно і цілеспрямовано. Педагогічному колективу наступного року, з метою виконання плану прийому, необхідно підвищити ефективність профорієнтаційної роботи.

Станом на 1 травня 2018 року 343 учнів   навчаються за регіональним замовленням. Підготовка     робітничих  кадрів     здійснюється     за    замовленнями     підприємств, організацій та приватних підприємців.

За останні п’ять років з 821 випускника  190 одержали дипломи з відзнакою. Всі учні опановують по дві і більше професії; жоден учень не отримав розряду нижче встановленого, а також довідку як такий, що не підтвердив необхідні знання та вміння.

Всі спеціальності, за якими ведеться підготовка   робітничих професій, проліцензовано та проатестовано. Ліцей співпрацює з місцевою службою зайнятості, щороку на його базі   проходять перепідготовку електрогазозварники з числа незайнятого населення, ми виграли також тендер на перепідготовку монтажників систем утеплення будівель.

Соціальне партнерство

Загальна кількість підприємств і організацій різних форм власності та підпорядкування, з якими співпрацює ліцей – 28. Взаємодія між підприємствами, підприємцями та ліцеєм спрямована на максимальне узгодження інтересів обох сторін цього процесу та отримання кожною із зацікавлених сторін взаємовигідних соціально-трудових відносин з питань якісної підготовки робітничих кадрів.

Основними соціальними партнерами ліцею є ПрАТ «Барський машзавод», ПАТ БМП №1, КП «Барблагоустрій», БКВУ «Барводоканал».

Протягом 2017-2018 н.р. року межі соціального партнерства розширено. Новими партнерами стали:

Могилів-Подільський машзавод, Жмеринський вагоноремонтний завод, БМП  «Кентавр»(Вінниця), приватні підприємці.

Працевлаштованими після закінчення навчання у 2016-2017 року стали 85% випускників, 17 випускників продовжують навчання у ВНЗ, не працевлаштовані з поважних причин (вагітність, стан здоров’я, військова служба, виїзд на ПМЖ) 56,  без поважних причин – 34особа.

Навчальний заклад повністю забезпечений нормативно-правовою документацією, має необхідну навчально-плануючу документацію, має зареєстрований належним чином Статут.

Навчально-виробничий процес в ліцеї чітко спланований, організований, систематично здійснюється внутрішньоліцейний контроль.Виробниче навчання учнів проводиться за кваліфікаційними рівнями. При завершені кожного етапу навчання учні проходять виробничу практику на підприємствах, відпрацьовують пробну кваліфікаційну роботу, проходять поетапну атестацію і їм присвоюється відповідний розряд або кваліфікація за Державними стандартами.

 Як наслідок, доходи від виробничої практики склали:

 

Вид діяльності

2013 р.

2014р.

2015р.

2016р.

2017р.

Виробнича практика (тис.грн.)

37,2

41,0

29,2

57,4

57,1

 

ІІ. Досягнення педагогічного та учнівського колективів

Навчально-виховний процес в ліцеї забезпечують 50 педагогічних працівників: 28 викладачів, 19 майстрів виробничого навчання, 3 вихователі гуртожитку, а також майже 50 працівників технічних служб: їдальні, бухгалтерії тощо. Посадові обов'язки кожного працівника ліцею чітко розроблені та затверджені в установленому порядку.

В цілому всі працівники відповідально ставляться до своїх обов’язків.

Методична тема, над якою працює педагогічний колектив протягом декількох років: «Формування творчої особистості учнів шляхом впровадження сучасних технологій навчання та виховання». Педагогічні працівники працюють над розробкою і впровадженням у навчальний процес засобів інформаційного забезпечення, сучасних виробничих технологій та матеріалів, творчо підходять до вибору ефективних методів і інноваційних технологій на своїх уроках, постійно беруть участь в організації та проведенні обласних семінарів-практикумів та шкіл передового досвіду.

Щорічно педагогічні працівники нашого ліцею проходять атестацію на встановлення певної кваліфікаційної категорії. В 2017-2018 н.р. також атестувались 10 наших працівників, таким чином, якісний склад педагогів ліцею станом на 01.05.2018 року дещо змінився:   

Спеціаліст вищої категорії – 17 осіб; спеціаліст першої категорії – 7 осіб; спеціаліст другої категорії – 5 осіб, спеціаліст – 3 особи.

14 тарифний розряд мають – 4 майстра в/н; 13 тарифний розряд – 7 осіб; 12 тарифний розряд –6 осіб; 11 тарифний розряд – 2 особи.

Педагогічне звання «викладач-методист» – 2 особи; «старший викладач» – 8 осіб; «майстер виробничого навчання І категорії» – 1особа, «майстер виробничого навчання ІІ категорії» – 2 особи.

Педагогічний колектив ліцею володіє значним творчим потенціалом, робота викладачів та майстрів виробничого навчання спрямована на удосконалення навчально-виховного процесу, впровадження сучасних освітніх технологій. Значна увага приділяється  поширенню досвіду впровадження в навчальний процес комп’ютерної техніки, інформаційно-комунікативних технологій навчання. Педагоги ліцею щороку беруть активну участь в  роботі    міжнародних виставок  навчальних закладів «Інноватика в освіті» та  «Сучасні заклади освіти», про що свідчать дипломи, якими нагороджується педколектив.  

Викладачі та майстри виробничого навчання разом з учнями беруть участь у різноманітних навчальних та творчих заходах та тренінгах:  у Міжнародному конкурсі знавців української мови імені Петра Яцика, мовно-літературному  конкурсі учнівської та студентської молоді ім. Т. Шевченка, у всіх конкурсах професійної майстерності будівельних напрямків підготовки:

  2017р. Яцюк Олег – 4 місце обласному конкурсі з професії «маляр».

2018 р. Мельник Павло – І місце  обласному конкурсі з професії «столяр будівельний».

2018 р. Боярський Іван – ІІ місце у обласному конкурсі з професії «електрогазозварник»

Належна увага приділяється виховній та спортивній роботі з учнями:

2018 р. – диплом ІІІ ступеня за участь в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу «Я європеєць» (Бойчук Тамара).

2018 р. – диплом ІІ ступеня за участь в обласному етапі  Всеукраїнського конкурсу «Воскресни, писанко!» (Шишонок  Валентина).

2017 рік – ІІ місце з настільного тенісу серед навчальних закладів району.

2017 рік – ІІІ місце з баскетболу серед навчальних закладів району.

2018 рік – ІІІ місце в зональних змаганнях з волейболу серед учнів ПТНЗ.

За останні роки згідно Обласної цільової програми роботи з обдарованою молоддю стипендію облдержадміністрації та обласної Ради одержували учні ліцею: Христофор Богдан, Никитюк Діана, Дякова Юлія за сумлінно освоєння наук і активну участь в громадській роботі. Сьогодні таким стипендіатом є учень групи №14 Слободянюк Сергій.

Особливу увагу педагогічний колектив приділяє дітям-сиротам, напівсиротам, дітям з малозабезпечених сімей, інвалідам, учням із зони АТО. Станом на сьогоднішній день в ліцеї навчається 15 учнів пільгового контингенту, з якими проводилась постійна індивідуальна робота та здійснювався соціально-психологічний супровід. (5 сиріт випустимо в 2018 році).  Такі діти на особливому контролі у адміністрації ліцею. Учні-сироти були забезпечені необхідним м’яким та твердим інвентарем, предметами індивідуальної гігієни, необхідним одягом, взуттям та навчальним приладдям.

Учням пільгового контингенту надавалась практична допомога в питаннях працевлаштування та оформлення тристоронніх договорів,  учні-сиріти працевлаштовані усі.

 III. Фінансово-господарська діяльність

За час роботи в період з 01.07.2013 р. по 01.05.2018 р. для забезпечення належної діяльності ліцею проводилася постійна робота по плануванню та ефективному використанню бюджетного фінансування.

Фінансування державного навчального закладу здійснюється за рахунок:

1)          Коштів місцевого бюджету;

2)    Коштів, що надходять з центрів зайнятості;

3)    Плати за надання   послуг;

4)    Доходів від виробничої діяльності.

За звітний період спеціальний фонд формувався наступним чином:
платні освітні послуги
                                                 282,8 т.грн.

благодійні внески                                                         154,3 т.грн.

навчально-виробнича діяльність                                221,9 т.грн.

Всього                                                                          659,0 т.грн.

Дані кошти частково використовувалися на виплату заробітної плати
працівникам ліцею, виплачувались  учням у вигляді нагороди за виробничу практику, що сприяло їх соціальній захищеності, а також розподілялися на: 

ремонтні роботи

115,0 т.грн.

придбання техніки і обладнання

99,8 т.грн.

придбання матеріалів

185,9 т.грн.

комунальні послуги

26,2 т.грн.

послуги зв'язку, Інтернет

16,9 т.грн.

харчування дітей

124,7 т.грн.

Відрядження

4,3 т.грн.

на     покращення     побутових умов учнів та працівників і виконання заходів з ОП 

54,5 т.грн.

  Заборгованість по оплаті праці, стипендії, сплаті за спожиті комунальні послуги за звітній період відсутні. Отримано фінансування витрачається економно і раціонально.

Протягом 2013-2018 років своєчасно сплачувалися податки та платежі до бюджету.

 Своєчасно складався та затверджувався кошторис доходів і видатків навчального закладу.

 

IV. Розвиток навчально-матеріальної та навчально-методичної бази

Навчально-матеріальна та навчально-методична база ліцею задовольняє вимоги навчальних планів і програм. Для забезпечення підготовки професій в навчальному закладі є 20 кабінетів, 11 майстерень, 1 актова зала,  спортивна зала, 1 тир. На всі професії в кожній майстерні та в навчальному кабінеті розроблені паспорти матеріально-технічного і комплексно-методичного забезпечення, які в процесі навчання доповнюються і корегуються.

Ліцей має гуртожиток, спортивний майданчик з тренажерним устаткуванням, медичний кабінет тощо.

Стан приміщень та території навчального закладу відповідає санітарно-гігієнічним вимогам. В навчальних приміщеннях і на поверхах в гуртожитку з в наявності плани евакуації працюючих  і учнів на випадок пожежі. В гуртожитку створені  сприятливі умови  для проживання і навчання учнів. Санітарно-гігієнічний режим відповідає вимогам. Є побутова кімната, кімната особистої гігієни.

В ліцеї діє бібліотека з фондом 30563 примірників та читальним залом на 30 посадкових місць. Для медичного обслуговування учнів працює медичний пункт.  Медичний працівник проводить профілактичні огляди учнів, диспансерний облік. Медичне обслуговування учнів здійснюється  Барською районною лікарнею.

З 2011 року ліцей співпрацює з провідною будівельною компанією «Хенкель Баутехнік (Україна)», у 2015 році під їх патронатом в ліцеї відкрито Регіональний навчально-практичний будівельний центр.  Для організації навчального процесу  по підготовці учнів з нової професії «Монтажник систем утеплення будівель» та перепідготовки дорослого населення педагогічному  колективу надаються  будівельні матеріали ТМ «CERESІT», деякі навчально-методичні посібники, унаочнення: розроблений компанією «Хенкель Академія» комплекс педагогічних програмних засобів із застосуванням інформаційних технологій «Навчаємо по-новому».

За звітний період, крім поточних робіт по ремонту та підтриманню в експлуатації матеріально-технічної бази ліцею, було:

·        запущено в експлуатацію автономну газоблочну модульно-транспортну котельню БТК-1200 (2013р.);

·        здійснено перекриття дахів гуртожитку та навчальних майстерень на суму 700 тис.грн. (2016-2017 роки);

·        відкрито та обладнано нові навчальні майстерні для підготовки учнів-утеплювачів (2013р.) та штукатурів (2014р.);

·        обладнано шість нових постів в газозварювальній майстерні;

·        придбано нове обладнання: інверторний зварювальний апарат для електродугового зварювання, компресор для покраски, електроперфоратор в майстерню монтажників систем утеплення;

·        розпочато заміну вікон гуртожитку на металопластикові;

·         поступово розширюється та оновлюється комп’ютерна та офісна база ліцею.

 

V.    Дотримання вимог нормативно-правових актів щодо створення та забезпечення умов праці педпрацівників

Адміністрація ДНЗ «Барський ПБЛ» у своїй роботі по забезпеченню та дотриманню вимог охорони праці та умов безпеки життєдіяльності учнів та педагогічних працівників керується Конституцією України, Законом України «Про охорону праці», Кодексом законів про працю України, основними нормативними актами з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності, державними і галузевими стандартами, санітарними нормами і правилами.

1. Педагогічні працівники ліцею забезпечені робочими місцями у відповідності до вимог ДСанПіН 5.5.2.008-2. Природне та штучне освітлення, колір поверхні стелі, стін, меблів відповідають вимогам вказаних правил.

2. Повітряно-тепловий режим забезпечується належним опаленням і частковою заміною вікон на металопластикові склопакети в гуртожитку, що зменшує втрату тепла та створює можливість герметизації вікон і провітрювання приміщень.

3. Ліцей забезпечений достатнім водопостачанням, працюють внутрішні туалети.

4. Режим роботи педагогічних працівників визначається нормативно- правовими актами.

VI.    Ефективне використання та збереження державного майна

Професійно-технічне ліцей засноване у 1968 році. Його проектна потужність – 480 учнів, загальна площа приміщень – 11620м2.

Матеріально-технічна база ліцею збережена і використовується за призначенням. Санітарно-технічний стан професійно-технічного навчального закладу відповідає діючим вимогам.

VІI.          Виконання  умов  колективного договору

Між адміністрацією ліцею і профспілковим комітетом укладено колективний договір, який сприяє захисту соціально-економічних прав як працівників, так і керівника, який оновлено та  затверджено в установленому порядку 12 квітня 2013 року. Відповідно до умов колективного договору протягом 2013-2018 років:

          щорічні основні відпустки використовуються всіма працівниками в повному обсязі;

          надавалися додаткові відпустки жінкам, що мають 2 і більше дітей віком до 15 років;

          працівникам встановлювалися доплати і надбавки до посадового окладу відповідно до положень;

          розроблені комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничої санітарії, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійного захворювання, аваріям і пожежам.

Сьогодні у навчальному закладі створені належні умови щодо організації навчально-виховного процесу, для успішного оволодіння професіями та життєтворчості, самореалізації особистості, утверджується здоровий спосіб життя, як невід’ємний елемент загальної культури, зміцнення здоров’я.

У  колективі підтримується належний морально-психологічний клімат, створено творчу, ділову атмосферу.

Поряд з позитивними  зрушеннями в роботі мають місце певні недоліки і невикористанні  можливості. Не все зроблене з питань більш глибокого аналізу якості професійної підготовки кадрів, знижені критерії при атестації діяльності викладачів  та  майстрів  в/н. Вимагає оновлення і доробки  для  навчально-виробничих  робіт технічна документація, інструктивні, технологічні  картки відповідно до «Положення  про  організацію  навчально-виробничого процесу в професійно-технічних навчальних закладах». Необхідно покращувати співпрацю ліцею з підприємствами-замовниками робітничих кадрів щодо організації виробничої практики учнів та їх працевлаштування тощо.

Навчальний рік поступово добігає кінця, попереду – ЗНО, ДКА, важкий період профорієнтаційної роботи. Налаштовуйтесь на конструктив, позитив, і всі труднощі ми обов’язково подолаємо!

Я вдячний всім Вам за співпрацю, розуміння, підтримку, ініціативу.

 

 

 

Директор ДНЗ «Барський ПБЛ»                                           В.І.Лановий

                            20.04.18