самоврядування самоврядування

Виховна робота

Учнівське самоврядування

Діяльність органу учнівського самоврядування Барського професійного будівельного ліцею спрямована на створення дійової, чіткої, адекватної сучасним освітнім пріоритетам і завданням виховної системи, здатної забезпечувати виховання учня як громадянина України, особистості моральної, вільної, демократичної, життєво і соціально компетентної, готової здійснювати самостійний вибір, приймати відповідальні рішення у різноманітних життєвих ситуаціях і бути готовою до відповідальності за них.

У виховній роботі ліцею утвердились ефективні технології, які забезпечують творчий розвиток особистості, з глибоко усвідомленою громадянською позицією. Домінантою у розвитку учнівського самоврядування є формування в учнів патріотизму з новим змістовим наповненням.

Модель учнівського самоврядування має позитивний результат функціонування системи: учні зайняті різноманітними видами громадської діяльності та позаурочної роботи за інтересами, більшість з них виділяються свідомою дисципліною, високою громадською активністю.

 

Структура ради і перелік секторів учнівського самоврядування у Барському професійному будівельному ліцеї:

У раду самоврядування входить по одному представникові з кожної навчальної групи. загальна кількість членів ради - 21 чоловік.

Рада складається з секторів, кожен з яких виконує свою функцію. Існують такі сектори:

1.   культ – масовий сектор (відповідає за проведення свят)

2.   правовий сектор (готує всі необхідні документи)

3.   сектор здорового способу життя (пропагує і втілює здоровий спосіб життя)

4.   “охоронний” сектор (забезпечує дисципліну під час проведення свят)

5.   інтелектуальний сектор (здійснює допомогу учням, що відстають у навчанні)

      6.   громадський сектор (забезпечує контакти ради з іншими навчальними закладами, установами та ін.)